Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
01: Travinno-bylinná rostlinná společenstva ve střední Evropě (sestaveno 2018)05: Fenologie
02: Galerie geomorfologických celků střední Evropy 
03: Typy a rozšíření netřeskovce ve střední Evropě 
04: Skály a skalnatá území ve střední Evropě 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sukulentní rostliny Evropy (sestaveno 2015) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studijní plocha - louka (SPL Otradov 2013-2015) 
FLORA Otradoviensis (sestaveno 2015, revidováno: 2016, 2017) 
FLORA východních částí Hlinecka a Skutečska (sestaveno 2015-2016, revidováno: 2017)
FLORA Železných hor, Žďárských vrchů a přilehlých oblastí (sestaveno 2016, revidováno: 2017)
Květena České vysočiny (sestaveno 2016)
Pěstování rostlin (sestaveno 2016)

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!