Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Květena Železných hor, Žďárských vrchů a přilehlých oblastíStránkování: První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana (1/55)

Železné hory a Žďárské vrchy

Železné hory

Žďárské vrchy

 

     Popisované území zaujímá severní oblast Českomoravské vrchoviny. Jde o geomorfologicky, geologicky i botanicky velmi pestrou oblast, rozkládající se na staré historické hranici zemí Čech a Moravy. Povrch oblasti se postupně navyšuje ve směru od severozápadu k jihovýchodu. Za nejnižší bod celé oblasti můžeme považovat tok řeky Labe v nadmořské výšce 198 m n.m. u Týnce nad Labem. Naopak za nejvyšší pak vrchol Devíti skal ve Žďárských vrších ve výšce 836 m n.m. (převýšení tedy činí 638 výškových metrů na 64 km). Jižně od Labe, směrem k jihovýchodu, se terén začíná pozvolna zvedat oproti okolním nížinám výraznějšími Železnými horami. Nejdříve nevysokou Chvaletickou pahorkatinou, která svojí nadmořskou výškou často nepřesahuje ani 300 m n.m.. Nejvyšší její bod Krkanka dosahuje 572 m n.m.. Tuto nízkou pahorkatinu začínají pokrývat již souvislejší lesy, které jsou však často přerušovány polnostmi patřícími k místním obcím, zejména pak ze severovýchodní strany (od západu jsou svahy celých Železných hor vždy příkřejší a více zalesněné). Dále k jihovýchodu se pak rozkládá druhý, vyšší podcelek Železných hor, Sečská vrchovina. Sečskou vrchovinu podle stoupající nadmořské výšky můžeme členit od východu k západu. Východní, nejnižší část, nazýváme Skutečskou pahorkatinou, kde v dolním toku Chrudimky nalezneme nejnižší její bod v nadmořské výšce pouhých 275 m n.m.. Tato oblast je více osídlena, tedy je zde lesních oblastí jen nemnoho a jsou více roztroušeny a přerušovány polnostmi než v jiných částech Sečské vrchoviny. Od západu až do středu území pak zasahuje druhý, plošně největší podcelek nesoucí jméno Kameničská vrchovina. Je to oblast s přeci jen častějším výskytem rozsáhlejších lesních území, která je však také mnohde přerušena osídlením. Osou tohoto území je tok řeky Chrudimky. Nalezneme zde nejvyšší bod území celé Sečské vrchoviny U oběšeného ve výšce 737 m n.m.. Třetí, plošně menší, oddělenou částí Sečské vrchoviny je pak území jihozápadně od Hlinska nazývané Stružinecká pahorkatina. Dále k jihovýchodu se terén opět zvedá, nyní tedy již do nejvyšších nadmořských výšek popisované oblasti, místy převyšující i 800 m n.m., která se nazývá Žďárské vrchy. Žďárské vrchy vykazují nejvyšší a zároveň i značně souvislé zalesnění ve vyšších nadmořských výškách, botanicky řazených do oreofytika. Zatímco předešlé geomorfologické celky Železných hor jsou na území historických Čech, větší část území Žďárských vrchů zasahuje na území historické Moravy.


Fytogeografický pohled na popisované území, více méně kopíruje specifickou geomorfologii oblasti. Nižší a pestřejší území pokrývající Železné hory a jejich podhůří je zařazeno v rámci českého mezofytika do fytochorionu 69 - Železné hory. Naproti tomu vyšší, botanicky chudší území Žďárských vrchů je zařazeno v rámci českého oreofytika do fytochorionu 91 - Žďárské vrchy. Navíc velká pestrost Železných hor nám pak umožnila ještě vytvořit nižší rozdělení, kdy nižší polohy Železných hor (Chvaletická a Skutečská pahorkatina) se začlenily do podokresu 69a - Železnohorské podhůří, naproti tomu pak vyšší polohy (Sečská vrchovina) získala samostatný podokres 69b - Sečská vrchovina. Aby bylo fytogeografické členění úplné je nutné zmínit i fytochoriony obklopující výše jmenované hlavní v oblastech přilehlých. Na severu jsou to polabské nížiny patřící do českého termofytika. Na severozápadě 11b - Poděbradské Polabí. Na severovýchodě pak 15c - Pardubické Polabí. Na západě ve středních polohách českého mezofytika hraničí Železné hory s 65 - Kutnohorskou pahorkatinou. Jih Železných hor a západ Žďárských vrchů pak hraničí se středními polohami českého mezofytika 66 - Hornosázavská pahorkatina. Východ Železných hor ve středních polohách českého mezofytika hraničí s 62 - Litomyšlská pánev a 63e - Poličskem. Jih a východ Žďárských vrchů přechází ve středních polohách českého mezofytika do 67 - Českomoravské vrchoviny. Jak je z rozpisu fytochorionů výše zřejmé na popisovaném území nalézáme velmi pestrou a bohatou mozaiku rostlin od teplomilných druhů z nížiny v Polabí po rostliny horské z chladných oblastí.

OBSAH:strana
 
1.Geomorfologické členění
1.1Železné hory
1.1.1Chvaletická pahorkatina..............................  2
1.1.2Skutečská pahorkatina..............................  3
1.1.3Kameničská vrchovina..............................  4
1.1.4Podhradská kotlina..............................  5
1.1.5Stružinecká pahorkatina..............................  6
1.2Žďárské vrchy
1.2.1Devítiskalská vrchovina..............................  7
1.2.2Milovská kotlina..............................  8
1.2.3Borovský les..............................  9
1.2.4Pohledeckoskalská vrchovina..............................10
1.3Přilehlé oblasti
1.3.1Labsko-klejnárská niva (severní část Čáslavské kotliny)..............................11
1.3.2Kladrubská kotlina (západní část Pardubické kotliny)..............................12
1.3.3Krakovanská tabule (jihozápadní část Chlumecké tabule)..............................13
1.3.4Žehušická kotlina (střední část Čáslavské kotliny)..............................14
1.3.5Ronovská tabule (jižní část Čáslavské kotliny)..............................15
1.3.6Heřmanoměstská tabule (sz. část Chrudimské tabule)..............................16
1.3.7Hrochotýnecká tabule (střední část Chrudimské tabule)..............................17
1.3.8Štěpánovská stupňovina (jižní část Chrudimské tabule)..............................18
1.3.9Novohradská stupňovina (západní část Loučenské tabule)..............................19
1.3.10Doubravská brázda (jv. část Kutnohorské plošiny)..............................20
1.3.11Sobíňovský hřbet (s. část Havlíčkobrodské pahorkatiny)..............................21
1.3.12Dářská brázda (sv. část Havlíčkobrodské pahorkatiny)..............................22
1.3.13Poličská tabule (jižní část Loučenské tabule)..............................23
1.3.14Jedlovská plošina (severní část Nedvědické vrchoviny)..............................24
1.3.15Sulkovecká vrchovina (sz. část Nedvědické vrchoviny)..............................25
1.3.16Vírská vrchovina (střední část Nedvědické vrchoviny)..............................26
1.3.17Pernštejnská vrchovina (jz. část Nedvědické vrchoviny)..............................27
1.3.18Světnovská sníženina (severní část Bítešské vrchoviny)..............................28
1.3.19Novoměstská pahorkatina (s. část Bítešské vrchoviny)..............................29
1.3.20Bobrovská pahorkatina (sv. část Bítešské vrchoviny)..............................30
 
2.Vegetace podle aspektů v rámci ročních období
2.1Zimní aspekt..............................31
2.2Předjarní aspekt..............................32
2.3Časný jarní aspekt..............................33
2.4Hlavní jarní aspekt..............................34
2.5Hlavní letní aspekt..............................35
2.6Pozdní letní aspekt..............................36
2.7Podzimní aspekt..............................37
 
3.Přehled podle stanovišť
3.1Tekoucí a stojaté vody..............................38
3.2Vrchoviště a rašeliniště..............................39
3.3Bažinaté, slatinné a rašelinné vlhké louky..............................40
3.4Suché louky, trávníky, meze a pastviny..............................41
3.5Pole, zahrady a jiné intenzivněji obdělávané plochy..............................42
3.6Skály, sutě, štěrky..............................43
3.7Lužní a podmáčené lesy..............................44
3.8Lesy sušších poloh a rozptýlené stromoví..............................45
3.9Ruderální a jiná silně člověkem pozměněná stanoviště..............................46
 
4.Ochrana přírody
4.1Zvláště chráněná území v prostoru CHKO
4.1.1CHKO Železné hory..............................47
4.1.2CHKO Žďárské vrchy..............................48
4.2Zvláště chráněná území mimo prostor CHKO
4.2.1- na území fytochorionu 15c - Pardubické Polabí..............................49
4.2.2- na území fytochorionu 11b - Poděbradské Polabí..............................50
4.2.3- na území fytochorionu 65 - Kutnohorská pahorkatina..............................51
4.2.4- na území fytochorionu 66 - Hornosázavská pahor...............................52
4.2.5- na území fytochorionu 67 - Českomoravská vrchovina..............................53
4.2.6- na území fytochorionu 69a - Železnohorské podhůří..............................54
4.3Ostatní významná území..............................55
 


Pokračování článku na dalších stranách: První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!