Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Květena České vysočinyStránkování: První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana (1/1)

Květena České vysočiny

Krkonoše - Studniční hora

Východolabská tabule - Cidlinská pánev

 

     Česká vysočina nebo také Český masiv (německy Böhmisches Hochland či Böhmische Masse) je velmi staré, geomorfologicky velmi různorodé území, rozkládající se dnes ve střední Evropě na území států Česka, Německa, Rakouska a Polska. Její zformování můžeme pozorovat již od prvohor. Před 420 miliony lety, v období devonu, se v rovníkové oblasti planety srazily dva prastaré kontinenty Baltika a Laurentie. Tato srážka způsobila vznik nového kontinentu Laurussie a vyvolala v místě srážky doprovodné horotvorné kaledonské vrásnění. Před 350 miliony lety, v období karbonu, se Laurussie srazila s dalším starým kontinentem Gondwanou, což tehdy dotvořilo superkontinent Pangeu, tato srážka vyvolala hercynské vrásnění. A právě toto hercynské vrásnění vytvořilo, na území dnešní střední Evropy, horskou oblast, kterou dnes nazýváme Česká vysočina. V době vzniku toto pohoří vypadalo zcela odlišně od současného stavu. Bylo mladé, podobné současným mladším velehorám, jako jsou třeba Alpy, s horskými štíty přes 3.000 metrů vysokými. Následující miliony let vlivu různých horotvorných a horodestruktivních činitelů dotvořilo Českou vysočinu do současné podoby. Nejvyšší horou České vysočiny je dnes Sněžka s 1.603 m n.m., nejnižší přirozené území pak najdeme na severu při toku Labe, kdy v místech, kde opouští Českou vysočinu (sasko-brandenburská hranice) dosahuje nadmořské výšky okolo 90 m n.m.. Povrch České vysočiny je velmi různorodý. Nalezneme zde horské skalnaté oblasti, rozsáhlé vrchoviny s hlubokými skalistými říčními kaňony či nižší pahorkatiny i nížiny v rovinách při tocích větších řek. Velmi různorodé horninové složení pak ukazuje stáří a charakter tohoto území. Nejrozsáhlejší, mnohde souvislá, území pokrývají metamorfované horniny. Po celém území vysočiny, roztroušeně do menších celků můžeme pozorovat hlubinné granitoidy. V severozápadní části výlevné vulkanity. Z usazenin největší plochu zabírají pískovce, místně tvořící skalní města, a slínovce České tabule. Z dalších usazenin jsou významné také vápence, místně tvořící krasová území s jeskyněmi, žleby, závrty či propastmi. Tak jak je pestrá geomorfologie i horninová struktura území, tak pestrá je i flóra tohoto území. V horách nalezneme trvalé bezlesí alpínského pásma, tundru, horské lesy, rašeliniště i prameniště mnoha evropsky významných řek, na vrchovinách jehličnaté i listnaté lesy, louky, pole, rybníky a mnoho menších vodních toků stékajících ze svých pramenišť v kopcích, v nížinách pak lužní lesy při řekách, listnaté lesy i bory na písčinách, nížinné slatiny, výslunné teplé stráně, vodou naplněné velké řeky a mnoho jiných biotopů, způsobujících nekonečnou pestrost celé oblasti.


OBSAH:strana
 
A:Geologické členění
 
1.Moldanubická oblast (Moldanubikum)
1.1Jednotvárná skupina (ostrongská jednotka)..............................  2
1.2Bavorská část moldanubika (Bavarikum)..............................  3
1.3Pestrá skupina (drosendorfská jednotka)
1.3.1Západní pruh pestré skupiny..............................  4
1.3.2Střední pruh pestré skupiny..............................  5
1.3.3Východní pruh pestré skupiny..............................  6
1.4Gföhlská skupina..............................  7
1.5Moldanubický plutonický komplex..............................  8
1.6Středočeský plutonický komplex..............................  9
1.7Třebíčský pluton..............................10
1.8Ostrovní zóna..............................11
 
2.Kutnohorsko-svratecká oblast
2.1Kutnohorské krystalinikum
2.1.1Šternbersko-čáslavská pestrá skupina..............................12
2.1.2Kutnohorská skupina..............................13
2.1.3Malínská skupina..............................14
2.2Ohebské krystalinikum..............................15
2.3Svratecké krystalinikum..............................16
 
3.Středočeská oblast (Bohemikum)
3.1Barrandienské svrchní proterozoikum..............................17
3.2Barrandienské spodní paleozoikum
3.2.1Příbramsko-jinecká pánev..............................18
3.2.2Pražská pánev..............................19
3.2.3Rožmitálské paleozoikum..............................20
3.2.4Křivoklátsko-rokycanské pásmo..............................21
3.2.5Strašické pásmo..............................22
3.3Tepelské krystalinikum..............................23
3.4Domažlické krystalinikum..............................24
3.5Tachovské krystalinikum..............................25
3.6Západočeský pluton..............................26
3.7Západočeské bazické magmatity..............................27
3.8Podhořanské krystalinikum..............................28
3.9Chvaleticko-sovoluské proterozoikum..............................29
3.10Chrudimské paleozoikum..............................30
3.11Železnohorský pluton..............................31
3.12Hlinská zóna..............................32
3.13Ranský masiv..............................33
3.14Poličské krystalinikum..............................34
3.15Letovické krystalinikum..............................35
 
4.Oblast krušnohorská (saxonthuringikum)
4.1Krušnohorské krystalinikum
4.2Vogtlandsko-saské paleozoikum
4.3Smrčinské krystalinikum
4.4Chebsko-dyleňské krystalinikum
4.5Svatavské krystalinikum
4.5.1Kra Oloví..............................  2
4.5.2Kra kynšperská..............................  2
4.6Karlovarský pluton
4.7Slavkovské krystalinikum
4.8Ostrůvky krystalinika v zóně podkrušnohorského prolomu
 
5.Lugická oblast (Lugikum)
5.1Labské břidličné pohoří
5.2Lužický pluton
5.3Krkonošsko-jizerský pluton
5.4Krkonošsko-jizerské krystalinikum
5.4.1Jizerské krystalinikum..............................  2
5.4.2Ještědské krystalinikum..............................  2
5.4.3Železnobrodské krystalinikum..............................  2
5.4.4Krkonošské krystalinikum..............................  2
5.4.5Rýchorské krystalinikum..............................  2
5.4.6Leszczyniecké krystalinikum..............................  2
5.5Orlicko-kladské krystalinikum
5.5.1Sněžnická skupina..............................  2
5.5.2Stroňská skupina..............................  2
5.6Novoměstské krystalinikum
5.7Zábřežské krystalinikum
5.8Staroměstské krystalinikum
 
6.Moravsko-slezská oblast
6.1Moravikum
6.1.1Svratecká klenba..............................  2
6.1.2Dyjská klenba..............................  2
6.2Brunovistulikum
6.2.1Brněnský pluton..............................  2
6.3Silesikum
6.4Moravskoslezský devon a spodní karbon
6.4.1Moravskoslezský devon..............................  2
6.4.2Moravskoslezský spodní karbon..............................  2
6.4.3Moravskoslezský svrchní karbon..............................  2
 
7.Limnický permokarbon
7.1Limnická oblast středočeská
7.1.1Radnická pánev..............................  2
7.1.2Plzeňská pánev..............................  2
7.1.3Manětínská pánev..............................  2
7.1.4Žihelská pánev..............................  2
7.1.5Rakovnická pánev..............................  2
7.1.6Kladenská pánev..............................  2
7.1.7Roudnická pánev..............................  2
7.1.8Českokamenická pánev..............................  2
7.1.9Mšenská pánev..............................  2
7.2Limnická oblast lugická
7.2.1Mnichovohradišťská pánev..............................  2
7.2.2Podkrkonošská pánev..............................  2
7.2.3Dolnoslezská pánev..............................  2
7.3Oblast limnických brázd
7.3.1Poorlická brázda..............................  2
7.3.2Boskovická brázda..............................  2
7.3.3Blanická brázda..............................  2
7.4Limnická oblast krušnohorská
7.4.1Brandovská pánev..............................  2
7.4.2Mikulovský relikt a teplický křemenný porfyr..............................  2
7.5Denudační relikty v Železných horách
 
8.Platformní
8.1Trias v Podkrkonoší a v Dolnoslezské pánvi
8.2Jura u Krásné Lípy
8.3Jura v Moravském krasu
8.4Česká křídová pánev
8.4.1Lužická litofaciální oblast..............................  2
8.4.2Jizerská litofaciální oblast..............................  2
8.4.3Labská litofaciální oblast..............................  2
8.4.4Hejšovinská litofaciální oblast..............................  2
8.4.5Bystřická litofaciální oblast..............................  2
8.4.6Orlicko-žďárská litofaciální oblast..............................  2
8.4.7Kolínská litofaciální oblast..............................  2
8.4.8Vltavsko-Berounská litofaciální oblast..............................  2
8.4.9Ohárecká litofaciální oblast..............................  2
8.5Svrchní křída v pánvích budějovické a třeboňské
8.5.1Třeboňská pánev..............................  2
8.5.2Českobudějovická pánev..............................  2
8.6Svrchní křída u Osoblahy
8.7Terciér podkrušnohorské pánve
8.7.1Chebská pánev..............................  2
8.7.2Sokolovská pánev..............................  2
8.7.3Severočeská pánev..............................  2
8.8Terciérní výběžky Žitavské pánve
8.8.1Pánev u Hrádku nad Nisou..............................  2
8.8.2Relikt u Frýdlantu v Čechách..............................  2
8.9Terciér jihočeské pánve
8.9.1Budějovická pánev..............................  2
8.9.2Třeboňská pánev..............................  2
8.10Terciérní drobné denudační relikty
8.11Terciérní neovulkanity
8.11.1České Středohoří..............................  2
8.11.2Doupovské hory..............................  2
8.11.3Ostatní neovulkanity..............................  2
8.12Kvartér oblasti kontinentálního zalednění
8.13Kvartér extraglaciální oblasti
8.14Kvartérní vulkanity a pyroklastika
8.14.1V Západních Čechách..............................  2
8.14.2V Nízkém Jeseníku..............................  2Pokračování článku na dalších stranách: První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!