Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Typy a rozšíření netřeskovce ve střední Evropě     Verze 1.2 z 30/09/2017Stránkování: První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana (12/22)

Obsah | Jovibarba globifera ssp. globifera | Jovibarba globifera ssp. hirta | Oblasti panonského vlivu

23/08/2017 - období na konci léta (dlouhodoběji vrcholící suché, velmi teplé klima, fenologie: netřeskovce v letním stresu, dokvétání)
Jovibarba globifera ssp. hirta (panonský typ pro možné srovnávání s alpskými i karpatskými typy)
Svatý kopeček, Mikulov cca 255-360 m n.m. - subpanonské skalní trávníky v oblasti perialpidských bazifilních teplomilných doubrav (1X)

525 bezlesá vápencová krajina xerotermních trávníků
Jovibarba globifera ssp. hirta

630 zdejší netřeskovce ve větší míře spoluvytváří i štěrbinovou vegetaci vápencových skal
Jovibarba globifera ssp. hirta srovnávací:
Jovibarba globifera ssp. hirta
 
stav: vlhký, mírně teplý podzim 26/09/2017 
 
  

Proč jsem se vypravil sem? Tento typ netřeskovce patří bez diskuse mezi "hirtoidy" avšak roste v odlišném prostředí než předešlý "podhorský alpský typ", morfologicky vykazuje také odlišnosti, lze ho považovat za nejbližší odlišný sousední typ od předešlého směrem na severovýchod.

595 severozápadní panonská hirta
Jovibarba globifera ssp. hirta

605 dospělé růžice jsou uzavřenější, světlé žlutozelené barvy (ochranu mají pouze na abaxiální straně listů proto tu druhou na xerotermním stanovišti chrání uzavřením se)

Jovibarba globifera ssp. hirta srovnávací:
Jovibarba globifera ssp. hirta
 
stav: vlhký, mírně teplý podzim 26/09/2017 
 
  

596 u z expozice odkloněných růžic můžeme pozorovat větší otevření
Jovibarba globifera ssp. hirta

621 všechny růžice velké i malé jsou v létě olysalé, tj. nemají žádné abaxiální trichomy (zato v období vegetačního klidu trichomy vytvoří)
Jovibarba globifera ssp. hirta

548 kvetoucích růžic je málo a výhradně na stepních plochách, růžice na silně exponovaných skalách nekvetou nebo jen velmi ojediněle
Jovibarba globifera ssp. hirta

594 populace jsou zde převážně trsovité (dostatečná až vyšší vegetativní tvorba dcer)
Jovibarba globifera ssp. hirta

629 na skalách je trsovitost ještě nápadnější (dost připomíná charakterem kolonizujícího porostu nominátní poddruh)
Jovibarba globifera ssp. hirta

582,580 starší i mladší růžice jsou na exponovaných plochách v létě bez vyhrady olysalé (bez abaxiálních trichomů)
Jovibarba globifera ssp. hirta
Jovibarba globifera ssp. hirta

540 pro připomenutí takhle vypadá biotop
Jovibarba globifera ssp. hirta

532 nejpočetněji kvetoucí trs, který jsem letos zaznamenal (početnost kvetoucích je obdobná jako u alpského typu)
Jovibarba globifera ssp. hirta

533 na silně exponovaných útesech rostou i více žluté růžice
Jovibarba globifera ssp. hirta srovnávací:
Jovibarba globifera ssp. hirta
 
stav: vlhký, mírně teplý podzim 26/09/2017 
 
  

571 barevně nejvíce podobné růžice pozorované v Alpách jsou zde velmi vzácné (pouze na chráněných místech, kterých je zde opravdu málo)
Jovibarba globifera ssp. hirta

590 ...a na závěr ještě další nejvíce zde rozšířeného tvaru a barvy (xerotermní podmínky zde netřeskovce silně ovlivňují, mnohem více než bylo pozorováno na spíše jen vysýchavých půdách borových porostů v Alpách, nadmořská výška je přitom obdobná...biotop skalních stepních trávníků po dřínových doubravách je odlišný od předchozího alpského borového typu)
Jovibarba globifera ssp. hirta

tuto lokalitu jsem vybral pro opakovaná pozorování a sběr osiva (panonský jihomoravský typ hirta) na srovnávací výsev (snadná dostupnost po celý rok, jasně taxonomicky vyhraněné srstnaté rostliny)Pokračování článku na dalších stranách: První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!