Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Typy a rozšíření netřeskovce ve střední Evropě     Verze 1.2 z 30/09/2017Stránkování: První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana (5/22)

Obsah | Jovibarba globifera ssp. globifera | Jovibarba globifera ssp. hirta | Oblasti panonského vlivu

30/08/2017
Jovibarba globifera ssp. globifera (hercynský typ na vápenci)
Český kras, Srbsko cca 250 m n.m. - štěrbinová vegetace a bazifilní skalní trávníky v oblasti dřínových doubrav (1X)

149 vápencová krajina na veliké řece, řeka Berounka přímo proráží celé krasové území, nad jejími břehy se tyčí vápencové skály
Jovibarba globifera ssp. globifera

082 biotop netřeskovce tvoří převážně skály (výrazný podíl na štěrbinové vegetaci), do okolní drnové stepi neproniká nebo jen ojediněle
Jovibarba globifera ssp. globifera

219 detailní průzkumy oblasti ukazují, že zdejší území na levé straně řeky patří k velmi bohatým lokalitám netřeskovce (považuji ho za jedno z nejbohatších v celém krasu)
Jovibarba globifera ssp. globifera

Proč jsem se vypravil sem? Český kras patří k jedné ze základních a nejbohatších oblastí autochtonního výskytu nominátního poddruhu netřeskovce v ČR. Jde o jediné vápencové území v českém termofytiku, kde roste přirozeně na vápenci na české poměry ve značném množství a proto je zde i vyšší šance zastihnout kvetoucí rostliny.

037 zdejší netřeskovce jsou světle zelené, na exponovaných místech přechází do žlutých a oranžových odstínů (na rozdíl od panonského typu i v létě často obsahují červená barviva)
Jovibarba globifera ssp. globifera

084 zeleně vybarvené růžice lze v létě nalézt i na relativně exponovaných místech (vliv xerotermních podmínek je zde nižší než na jižní Moravě či jižním Slovensku)
Jovibarba globifera ssp. globifera

196 v létě jsou běžné přechody od zelených (menší expozice) ke žlutým (vyšší expozice) v rámci jednoho trsu
Jovibarba globifera ssp. globifera

087 červená barviva jsou v létě přítomná (celočervených růžic je však v populaci nepatrné zastoupení, více je zelených s červenými dcerami apod.)
Jovibarba globifera ssp. globifera

108 žluté růžice jsou běžné na exponovaných plochách ve štěrbinách vápencových skal
Jovibarba globifera ssp. globifera

110 pokud se na exponovaném místě objeví červená růžice, získává postupně v létě oranžové vybarvení (ústup zelené, zvýšení žluté a zachování červené)
Jovibarba globifera ssp. globifera

039 oranžové růžice, prosím srovnej s fotkou 962 ze Zobor, Nitra (ono není zase až tak snadné rozlišit vše pouze morfologicky bez dodatečných informacích o prostředí a místě)
Jovibarba globifera ssp. globifera

091 tento typ je v dospělosti celoročně lysý, růžice jsou více uzavřené, silně vegetativně se množící, neochotně kvetoucí
Jovibarba globifera ssp. globifera

104 jak je to s kvetením? na obrovské množství sterilních růžic jen jednotky kvetoucích, podle mne je to zde hodně dáno tím, že většina růžic roste jen ve štěrbinové vegetaci skal (kde ani hirty moc často nekvetou), tento typ netřeskovce neproniká do okolních drnových stepí (ale samozřejmě může to být i z jiných důvodů)
Jovibarba globifera ssp. globifera

189 dá to práci, ale pár kvetoucích se dá najít (vždy pouze jednotlivě)
Jovibarba globifera ssp. globifera

179 pro připomenutí takhle vypadá exponovaný biotop na vápencových skalách
Jovibarba globifera ssp. globifera

046 netřeskovce mnohde žijí z podstaty skály bez náznaku substrátu (silnější litofytní výskyt)
Jovibarba globifera ssp. globifera

172 v místech hůře přístupným lidem (kraje útesů, skály hůře přístupné apod.) vytváří bohaté trsy až pokryvné koberce
Jovibarba globifera ssp. globifera

053 a na závěr léta ještě další pěkné růžice
Jovibarba globifera ssp. globifera

lokalitu Srbsko jsem si vybral pro opakovaná pozorování a sběr osiva (hercynský typ na vápenci) na srovnávací výsev (autochtonní výskyt vytvářející kvetoucí rostliny)Pokračování článku na dalších stranách: První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!