Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
ATLAS Netřeskovce - Jovibarba v České republice a v sousedních zemích

     Rok 2015, v rámci prací na aplikaci Atlas Netřeskovce, jsem využil zejména k otestování rozšířených možností modulů, které podporují evidenci výsledků z terénního biomonitoringu rostlinných druhů, což je jedna z důležitých funkcí vytvářené aplikace (= evidence všech událostí k místu/lokalitě a času). Modul biomonitoringu byl v minulosti vytvořen na datech jen malé plochy SPL (cca 2.100 m2). Během roku 2015 došlo k odzkoušení modulu na větší ploše katastru (Flora Otradoviensis 5,54 km2), dále pak byly připraveny a napojeny struktury na území ještě větších rozměrů (Flora východních oblastí Hlinecka a Skutečska 157,3 km2 a pro rok 2016 Flóra Železných hor, Ždárských vrchů a přilehlých oblastí na 3.351 km2). Opět bylo pořízeno velké množství dokumentace textové i fotografické, která bude postupně do aplikace přihrávána. Plošně, co do rozlohy sledovaného území, se pak jeví část modulu Atlas CACTACEAE, do kterého jsou a budou postupně přihrávána data o rostlinách této specifické čeledi z celého amerického kontinentu (zde však půjde převážně o data přejatá, přesto budou před přihráním jednotlivě opětovně analyzována a strukturalizována pro účely zpracování výstupů - na této části aplikace budou práce probíhat až v méně časově náročném zimním období).

     Jakékoli rozšiřování aplikace má samozřejmě vliv i na všechny ostatní propojené a související moduly, zejména pak na ty páteřní (herbář, taxonomie atd.), které se automaticky vždy napojují na ty specializované projekty, ze kterých často dotvářejí svůj obsah a pochopitelně i naopak poskytují data. Specializované projekty se postupně začínají objevovat v části Kompendium. Změn je tam každoročně velké množství a nelze se tu v krátkosti o všech zmínit, proto uvedu jen obvyklé rekapitulační hodnoty. Herbář aktuálně obsahuje na 4.851 taxonů středoevropských nebo na tomto teritoriu venku pěstovaných rostlin, 1.528 taxonů lišejníků zaznamenaných na území ČR je zpracováno v klíči, 2.386 taxonů z čeledi Cactaceae (3.907 vč. synonymních názvů zkompletovaných v modulu synonym). Celkem 973 taxonů (20%) má zveřejněnu základní fotografii a dalších 3.916 fotografií je v druhových fotogaleriích. V roce 2015 výrazně přibylo lokalitních foto, kterých je aktuálně v aplikaci na 1.756 ks (tento typ fotografií se stává pro mne prioritním, neboť to jak rostliny vypadají bývá obvykle všeobecně známé, fotografie prostředí různých lokalit jsou však v čase stále jedinečné). Celkový počet zveřejněných fotografií v aplikaci aktuálně vzrostl na 7.270 fotografií převážně rostlinných taxonů a lokalit. V průměru tedy do aplikace stále přibývá 1.454 fotografií ročně, což činí v přepočtu 4 fotografie denně. V databance před zpracováním se pak hromadí každoročně tisíce dalších materiálů (stav je utěšeně rostoucí), které však musí počkat na zpracování, neboť jde vždy o časově náročnější práci, která upřednostňuje dřívější zpracování plánovaných projektů, a mnohé vznikající souběžně je pak odsouváno až na pracovně méně vytížené zimní období, které je však poslední roky stále kratší.

     Jelikož na aplikaci pracuji sám rozšiřuje se jen tempem pozvolným v rámci individuálních lidských možností. Někdy to sice může být na úkor požadovaného rozsahu, často však na první pohled pomalejší tempo mi naopak umožňuje lépe pochopit vzájemné souvislosti popisovaných jevů, což může být na konec i přínosem pro způsob a rozsah zveřejňovaných dat. Za důležitější tedy považuji spíše vytrvání v tempu úsílí. V roce 2015 mi v jedné části roku již zdravotní stav také jasně naznačil, že každé naše počínání je limitované časem a stavem našeho zdraví. Čas nám byl dán různě dlouhý, dobré zdraví je pak podmínkou k realizaci mnohých našich aktivit, a proto na závěr popřeji všem, kteří se dočetli až sem, jen pevného zdraví, které nám může umožnit realizovat mnohé naše cesty, vedoucí k vytyčeným cílům.

V Otradově 27.února 2016

Petr NEKVINDA
autor aplikace Botanika střední Evropy
e-mail: svon@svon.cz
Použité zdroje Statistika


Autor webu flora.svon.cz podporuje:

Podporuji Českou republiku. Podporuji Evropskou unii. Podporuji spojenectví NATO. Vlajka pro Tibet.

OBSAH:

1.Slovo na úvod
1.1Stav v roce 2011
1.2Stav v roce 2012
1.3Stav v roce 2013
1.4Stav v roce 2014
1.5Stav v roce 2015
2.Verze 2.0
2.1Stav v roce 2016
2.2Stav v roce 2017


 
 

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!