Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
ATLAS Netřeskovce - Jovibarba v České republice a v sousedních zemích

     V roce 2014 jsem provedl analýzu nepůvodní a celoročně venku pěstované flóry. Zaměřil jsem se zejména na získání rozsáhlé průřezové fotodokumentace rostlin (napříč všemi ročními obdobími), vyskytujících se na území ČR. Během roku jsem pořídil, v rámci této tématické práce, několik tisíc fotografií rostlin z této skupiny v rozsahu bezmála 1.000 taxonomických jednotek. Tento soubor tedy nyní obsahuje, resp. po úplném přihrání do aplikace bude obsahovat, převážnou většinu rostlin, se kterými se můžeme setkávat na zahradách či v parcích. K pořízení fotografií byly, mimo jiné, využity zejména sbírky rostlin v botanických zahradách v Praze, Brně, Olomouci nebo Plzni. Tyto fotografie, včetně mnoha starších z archívu, byly zároveň ještě v roce 2014 v rozsahu cca 1/3 (dle vědeckého názvu od počátku abecedy) přihrány do aplikace, zbývající 2/3 pak budou přihrávány během roku 2015. Výrazné zvýšení počtu taxonů a k tomu odpovídající nárůst počtu fotografií si logicky vyžádal strukturální optimalizaci i v kódu aplikace a zejména pak zoptimalizování struktury uložení těchto dat, včetně úložišť fotografií. V herbáři byla přidána funkce odfiltrování pěstovaných druhů a do jednotlivých karet, byla přidána položka Komentáře, kde budou přidávány doplňující informace, často získané z pozorování nebo literatury, týkající se zejména bližších specifikací taxonů či upozornění na důležité rozlišující znaky při determinaci.

     Další práce v aplikaci, které probíhají či započaly v minulém roce, se týkají projektů. Projekt biomonitoringu výskytu rostlin jsem rozšířil na oblast celého Hlinecka a Skutečska, kde dlouhodobě provádím sledování výskytu jednotlivých taxonů, tj. mnohem širší plocha území. V první fázi projektu (od roku 2013) byl proveden biomonitoring pouze na vzorkové malé ploše 2.100 m2 v rámci vymezené SPL v katastru obce Otradov. Tato část projektu je stále průběžně doplňována a zveřejňována. Projekt zde prováděný jde však nad rámec botaniky a jsou zde sledovány i jiné ekologické aspekty a ukazatele. V druhé fázi projektu biomonitoringu (zveřejňování výsledků od roku 2015) jsem provedl úplnou inventarizaci druhů na katastru obce Otradov, tj. na ploše 5,54 km2. Data jsou zpracovávána postupně podle aktuálních aspektů a s doplňováním o aktuální fotografie tak, aby výsledný soubor měl jednoduchou, srozumitelnou, ale ucelenou podobu (úplné zveřejnění dat bude hotové do konce roku 2015). Ve třetí fázi projektu biomonitoringu (bude zveřejňováno od roku 2016 obdobně jako předešlé) bude představena flóra východního Hlinecka a východního Skutečska, tedy květena rostoucí na ploše 157,3 km2. Zároveň pak již probíhají i práce na čtvrté fázi biomonitoringu, kdy zpracuji plošně nejrozsáhlejší území zbývajících částí Hlinecka a Skutečska. Zveřejnění této části by pak celý projekt uzavřelo a pokud zdraví dá v rámci projektu by nadále docházelo pouze k aktualizacím významově závažných změn, které někdy bohužel, někdy však i bohudík naši krajinu v posledních letech často zasahují.

     Nejvíce změn stále probíhá v herbáři. V souhrnu tedy herbář aktuálně obsahuje na: 4.825 taxonů, z toho 946 (cca 20%) taxonů již obsahuje i fotografii, k těmto taxonům je v herbáři vytvořeno na 681 fotogalerií s 3.583 fotografiemi. Pro představu kolik pouze do herbáře přibývá fotografií uvádím průměry: denně do herbáře přibudou 3 fotografie, ročně pak 1.100 fotografií. Toto samozřejmě není jediná fotogalerie aplikace, pouze jedna z největších. U těch menších pro příklad třeba jen pro dokumentaci SPL bylo dosud zveřejněno 615 fotografií apod. i u jiných částí aplikace. Doplňovány samozřejmě nejsou pouze fotografie, ale i mnoho textových položek (do budoucna by pak ty textové měly spíše narůstat). A tomu všemu předchází mnoho práce v terénu. Práce na naplňování obsahu aplikace tedy probíhá dle mých představ a nemohu si víc co přát, aby jen tomu tak bylo i na dále.

V Otradově 27.února 2015

Petr NEKVINDA
autor aplikace Botanika střední Evropy
e-mail: svon@svon.cz
Použité zdroje Statistika


Autor webu flora.svon.cz podporuje:

Podporuji Českou republiku. Podporuji Evropskou unii. Podporuji spojenectví NATO. Vlajka pro Tibet.

OBSAH:

1.Slovo na úvod
1.1Stav v roce 2011
1.2Stav v roce 2012
1.3Stav v roce 2013
1.4Stav v roce 2014
1.5Stav v roce 2015
2.Verze 2.0
2.1Stav v roce 2016
2.2Stav v roce 2017


 
 

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!