Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
ATLAS Netřeskovce - Jovibarba v České republice a v sousedních zemích

     Práce na aplikaci v minulém roce byla zaměřena zejména na posílení základní báze taxonů. Zatímco v předešlých obdobích byly zakládány karty pouze zdokumentovaných a obecně známých taxonů, což zpočátku dostačovalo z pohledu frekvence druhů na většině lokalit a přehlednosti v aplikaci. V okamžiku, kdy došlo k naplnění cca 1.500 druhů (asi 1/3 flóry ČR) stále častěji začala vznikat potřeba práce s celou flórou, ať již z důvodu přeplnění dat v pracovních archivech pro taxony bez karet nebo z důvodů potřeby práce se všemi taxony lokality, tedy i s těmi, kterým opět karta chyběla či zpřesnění determinací u značně podobných taxonů (možnost globálně porovnat všechny vyskytující se taxony z daného území). Do aplikace byla tedy nyní vložena úplná flóra ČR (cca 4.300 druhů). Samozřejmě, jelikož tato flóra, zejména v době moderní, disponuje i mnoha druhy nepůvodními či pěstovanými, bude i nadále ještě doplňována a modifikována na úrovni původní/nepůvodní (později se ještě vyčlení i skupina pouze pěstované, které nezplaňují). Obdobně, ikdyž ještě ne úplně (cca 2/3 rozsahu) byla doplněna i flóra Slovenska, a (cca 1/3 rozsahu) i flóra Polska, v těchto 2 flórách budou práce na doplňování pokračovat ve větších rozsazích také i nadále, neboť je tam nutné mnohdy zohlednit a následně upravit zejména synonymní pojetí některých taxonů a samozřejmě trochu odlišný pohled na podobné, až v moderní době posuzované skupiny rostlin. O vyloučení známých synonym se pak stará modul taxonomie, který je automaticky napojen na každý taxon a soustřeďuje informace o skupinách taxonů, kde se tento jev projeví nejnápadněji, neboť právě tam je sledován rozsah celých flór nad různě velkými, tedy i malými (ale taxonomicky ve znacích shodnými či podobnými) skupinami. Každopádně aktuálně se podařilo v aplikaci zaevidovat na 4.510 taxonů (nárůst o +3.180 taxonů oproti minulému roku), jde zejména o zástupce cévnatých rostlin původních, nepůvodních zplanělých či pěstovaných na území Střední Evropy (pro pochopení rozsahu procesu si je nutno uvědomit, že vznik karty není jen jedna položka na seznamu/řádek databáze, nýbrž taxon se automaticky propojuje s ostatními moduly, čímž u většího množství dat se generuje obrovské množství vazeb). Přihrávání dokumentace (i té archivní) bude pak nově probíhat povětšinou v závislosti na fertilním období taxonu. Tedy v období, kdy lze získávat o taxonu nejvíce aktuálních informací. Filtry pro procházení u hromadných dat byly kromě filtru podle abecedy upraveny i o statut původnosti a stavu dokumentace, tedy lze odfiltrovat druhy původní a nepůvodní (projde ještě revizí podle nových prací co je původní a co ne, později se ještě vyčlení pouze pěstované taxony), dále pak lze filtrovat taxony s fotodokumentací od těch co ji ještě nemají. Zcela podrobný filtr bude k dispozici až po doplnění kompletního stavu všech tří flór.

     Dalším důležitým krokem, ke kterému v minulém roce došlo, bylo otestování úrovně lokalita. Byla fyzicky zřízena luční studijní plocha SPL o výměře 2.100 m2, kde byl zahájen biomonitoring a práce vedoucí ke změně z degradované na extenzivně udržované. Aplikace byla pak použita pro zpracování dat získaných sledováním lokality. Následně budou ještě zapojeny některé podpůrné moduly (sledování/mapování výskytu jednotlivého taxonu v rámci malé lokality i vůči okolí apod.). Výsledkem bude modul, který dokáže zpracovat komplexní pohled na lokalitu, což bude dále použito pro další sledované lokality, v druhé fázi zejména u lokalit netřeskovců.

     Je toho mnoho, nad čím se v rámci využití aplikace, zamýšlím. Od prvopočátečního použití aplikace pouze pro evidenci lokalit netřeskovců se základními parametry, se ona sama podle vlastní logiky rozvinula do mnoha rovin, vím že to místy přináší tlak na některé nedotažené/časově odložené moduly, věřím však, že čas a další práce na ní ji budou stále posouvat o kousek dopředu, ikdyž zcela dokončit, z důvodu širokého záběru, nepůjde asi nikdy.

V Otradově 27.února 2014

Petr NEKVINDA
autor aplikace Botanika střední Evropy
e-mail: svon@svon.cz
Použité zdroje Statistika


Autor webu flora.svon.cz podporuje:

Podporuji Českou republiku. Podporuji Evropskou unii. Podporuji spojenectví NATO. Vlajka pro Tibet.

OBSAH:

1.Slovo na úvod
1.1Stav v roce 2011
1.2Stav v roce 2012
1.3Stav v roce 2013
1.4Stav v roce 2014
1.5Stav v roce 2015
2.Verze 2.0
2.1Stav v roce 2016
2.2Stav v roce 2017


 
 

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!