Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Botanické putování střední Evropou

     Po 5ti letech fungování aplikace dozrál čas na kompletní revizi a upravení její hlavní koncepce. Zpočátku byl prioritní směr aplikace zaměřen pouze na sledování a evidování lokalit netřeskovce. Ve velmi krátké době však do aplikace začala proudit data i z nejrůznějších souvisejících, avšak obsahem původní záměr často převyšujících oblastí. Struktura aplikace se sice dynamicky těmto datům přizpůsobovala, přesto se časem zcela změnil její hlavní koncept, na což bylo třeba reagovat vznikem nové verze.

     Nová verze 2.0 opouští základní úzký koncept zaměřený převážně na Netřeskovce, které však i nadále zůstavají jednou ze samostatně sledovaných částí v aplikaci, a nově rozšířila svůj záběr na celou středoevropskou flóru a to jak na tu původní, tak i na flóru do středoevropského prostoru introdukovanou. Některé změny v nové verzi jsou pouze koncepční (např. změna názvu aplikace), některé technické (změna adresy na webu, nové CSS, HTML, PHP kódy, grafika aj.) a jiné strukturální (nastavení páteřních linií). Nová verze zachovává veškerá data té původní, avšak upravuje celé okolní prostředí jejich zpracování tak, aby se stalo ještě efektivnějším, zejména s přihlédnutím na v minulosti vzniklé rozšiřující moduly.

     K převodu na novou verzi dochází během srpna 2016, kdy je zcela odstaven její provoz. Během tohoto období jsou uskutečňovány veškeré technické převody a modifikace kódů pro spuštění nové verze z nového umístění. Počínaje zářím bude opět aplikace online spuštěna pro veřejný provoz. Na původním umístění bude vybudováno přesměrování. Většina stávajících funkcí bude opět od září plně aktivních, pouze některé časově rozsáhlejší operace se doladí ještě během konce roku 2016, avšak již za provozu tak, aby od roku 2017 byla plně funkční pouze tato nová verze. Po dobu konečného doladění je tedy možné, že se můžete setkat v malé míře s některými nefunkčními odkazy a vazbami, což bude odstraněno po konečné, kompletní revizi kódu. Po dobu tohoto, vcelku rozsáhlého, procesu děkuji za pochopení v případě možného omezení přístupu k modulům či datům aplikace.

     Závěrem popřeji aplikaci mnoho nových zpřístupněných datových souborů a bohatou návštěvnost. Naše krajina se v posledních letech velmi rychle mění, dokumentování těchto změn nám může pomoci pochopit lépe naše chyby a naopak ukázat správné počiny. Příroda střední Evropy je jednou z nejrozmanitějších, kdy zde můžeme bezpečně a relativně snadno putovat od nížiny až do velehor, a veškeré tyto změny okolního prostředí pozorujeme jen na relativně malých územích. Veškeré tyto zázraky vlastně máme neustále před sebou jen je třeba si jich všímat a získavat o nich zpracované informace, které nám přináší stále rychleji se vyvíjející svět.

V Otradově 12.srpna 2016

Petr NEKVINDA
autor aplikace Botanika střední Evropy
e-mail: svon@svon.cz
Použité zdroje Statistika


Autor webu flora.svon.cz podporuje:

Podporuji Českou republiku. Podporuji Evropskou unii. Podporuji spojenectví NATO. Vlajka pro Tibet.

OBSAH:

1.Slovo na úvod
1.1Stav v roce 2011
1.2Stav v roce 2012
1.3Stav v roce 2013
1.4Stav v roce 2014
1.5Stav v roce 2015
2.Verze 2.0
2.1Stav v roce 2016
2.2Stav v roce 2017


 
 

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!