Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
ATLAS Netřeskovce - Jovibarba v České republice a v sousedních zemích

     Opět nám odkvetly květy jarních hájů, zazelenaly se lesy a luka, která rozkvetla tisíci květů všech možných barev, mnoho vody déšť do kraje přinesl i řekami a potoky z našich krajů odteklo, listí stromů zezlátlo a krajinu pokryla bělostná sněhová peřina a sevřel mráz, my všichni jsme zase o rok starší, snad i moudřejší a nastal tedy i čas k zastavení a malé rekapitulaci.

     Na počátku se hned musím přiznat, že právě proběhlý rok jsem povětšinou nevěnoval netřeskovcům, zde tedy v aplikaci nedošlo k žádnému významnému rozšíření dat, spíše jen příležitostné aktualizaci, korekci či doplnění archívů, které ve větší míře budou využity až později při kompletaci lokalit. Práci na aplikaci v minulém roce jsem nasměroval více na doplňování dat souvisejících, tedy těch která dále budou využita k větší ucelenosti celé aplikace. Neboť jak z přírody samé je zřejmé, vše souvisí se vším a aplikace stále ještě potřebovala donastavit a propojit i zbývající moduly, které následně dokáží ještě více přispět k ucelenějšímu pohledu na lokalitu, jako botanicky vysoce strukturovanou a v detailu i mnohdy relativně složitou jednotku.

     Posledním, avšak z pohledu terénní botaniky jedním z nejdůležitějším, byl modul fytocenologický, tedy modul, který umožní k jednotlivým lokalitám přiřazovat celá rostlinná společenstva. V této chvíli tedy již funguje vzájemné propojení modulů mezi taxonem (v herbáři) > geografií (ve fytochorionech) > přes biotopy > až po fytocenologii (v syntaxonech). Jsou to datově (v kombinaci) velmi rozsáhlé soubory dat, které budou v následném období plně implementovány do aplikace v aktuálním znění a to pro všechny 3 základní regiony (CZ, SK a PL vždy podle jejich národních specifik) a to postupně v závislosti na aktuálně pokrývaných regionech. U všech těchto modulů byly samozřejmě aktivovány různé fotogalerie (nosný dokumentační datový prvek aplikace), které opět podle aktuálního fokusu na konkrétní oblast budou doplňovány z nových či archivních materiálů.

     Co tedy z dat rozšířilo aplikaci v minulém roce? Počet lokalit netřeskovců v ČR zůstal nezměněný, tedy na 346 lokalitách, z toho je nyní 70 lokalit s fotografií a 23 s fotogalerií. Do herbáře bylo přidáno dalších +548 taxonů, tedy aktuálně herbář obsahuje 1.330 taxonů rostlin, hub a lišejníků, z tohoto počtu 692 taxonů má fotografii a 391 fotogalerii. Celkem k datu rekapitulace obsahuje aplikace na 2.537 fotografií rostlin, hub a lišejníků a 701 fotografií krajin a biotopů. V následném období, kromě neustálého doplňování obsahu, pak chci využít všech připravených modulů, resp. jejich dat k prolnutí do základní jednotky aplikace - lokality.

     Přeji všem úspěšný, na podněty bohatý nový vegetační rok.

V Otradově 25.února 2013

Petr NEKVINDA
autor aplikace Botanika střední Evropy
e-mail: svon@svon.cz
Použité zdroje Statistika


Autor webu flora.svon.cz podporuje:

Podporuji Českou republiku. Podporuji Evropskou unii. Podporuji spojenectví NATO. Vlajka pro Tibet.

OBSAH:

1.Slovo na úvod
1.1Stav v roce 2011
1.2Stav v roce 2012
1.3Stav v roce 2013
1.4Stav v roce 2014
1.5Stav v roce 2015
2.Verze 2.0
2.1Stav v roce 2016
2.2Stav v roce 2017


 
 

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!