Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
ATLAS Netřeskovce - Jovibarba v České republice a v sousedních zemích

ATLAS vznikl na základě potřeby evidence souhrnných informací o lokalitách netřeskovců v České republice a na územích sousedních států. Jeho vzniku předcházela širší diskuse o netřeskovcích na internetovém fóru sdružujícím pěstitele kaktusů a sukulentů, kde byly různé lokality presentovány, avšak doposud bez výrazného systematického a často i detailního popisu souvisejících skutečností (rostlinná společenstva, podloží, ale třeba i souhrn již publikovaných prací apod.), které by nám dovolily lépe pochopit mnohé vzájemné souvislosti.

ATLAS si vytkl za cíl zevidovat co nejvíce lokalit netřeskovců v rámci celé České republiky, s přesahem do sousedních států, tyto lokality pak regionálně začlenit do existujících fytochorionů a zejména pak shromáždit co nejvíce informací o samotných lokalitách z terénní práce tak, aby nám získaná data pomohla zpřesnit a rozšířit naše znalosti o těchto zajímavých rostlinách a to mimo jiné i z pohledu jejich aktuálního výskytu a možného ohrožení. Jelikož lokality budou popisovány jako celek, objeví se v databázi i mnoho rozšiřujících informací i o jiných druzích a společenstvech rostlin.

ATLAS se neustále doplňuje, dotváří a vyvíjí a proto jsem plně otevřen jakékoli diskusi, ať již o technické funkčnosti vlastní aplikace nebo vlastnímu obsahu dat, která ve svých databázích shromažďuje. Vlastní obsah je vytvářen z veřejných zdrojů, odborných publikovaných prací a výsledků terénních prací, pokud je znám zdroj a aplikace to umožňuje je citován, veškerá autorská práva jsou plně respektována. Obsah aplikace má nekomerční formu, proto data (texty, fotografie apod.) lze použít i pro další nekomerční využití (pokud není přímo v textu výslovně uvedeno jinak), samozřejmě pokud mi o jakémkoli využití shromažďovaných dat napíšete budu rád za zpětnou vazbu, není to však povinností.

mým přáním na závěr je, aby tato aplikace poukázala na rostlinnou rozmanitost naší země, svým skromným dílem, neb se pokusí představit jen část naší flóry, přispěla k rozšíření zájmu o naše rostlinstvo a jeho ochranu, protože ikdyž mnohdy nejde o komerčně využívané rostliny, jsou to právě ony, které nám vytváří život okolo nás bohatším.

V Otradově 26.února 2011

Petr NEKVINDA
autor aplikace Botanika střední Evropy
e-mail: svon@svon.cz
Použité zdroje Statistika


Autor webu flora.svon.cz podporuje:

Podporuji Českou republiku. Podporuji Evropskou unii. Podporuji spojenectví NATO. Vlajka pro Tibet.

OBSAH:

1.Slovo na úvod
1.1Stav v roce 2011
1.2Stav v roce 2012
1.3Stav v roce 2013
1.4Stav v roce 2014
1.5Stav v roce 2015
2.Verze 2.0
2.1Stav v roce 2016
2.2Stav v roce 2017


 
 

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!