Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  

Klíč k určování a registr lišejníků na území ČR
(registr obsahuje 1528 taxonomických položek lišejníků a 107 lokalit s 2309 záznamy)

Druh lišejníku:   ...zobrazí z registru detaily o vybraném druhu...
Region nálezu:  ...možné výběry z registru, nelze kombinovat 
Lokalita nálezu:  
Substrát:  
Stélka:  
Barva stélky:  
Ohrožení:  
Charakteristika a lokalitní evidence vybraného druhu:
Druh: Acarospora fuscata (Schrader) Fries Th.M., 1870 Karta v herbáři.málo dotčený
synonyma a historické záměnysyn.: Acarospora cartilaginea, Acarospora squamulosa, Lecanora fuscata
Vybrané orientační parametry v určovacím klíči LIAS light:
Substrát:
» skály křemičité, silikátové, kyselé
» skály, kameny - blíže nespecifikované
Charakteristika stélky:
» korovitá - vystupující (episubstrátní)
» šupinovitá
Barva svrchní strany stélky:
» hnědá
» žluto-hnědá
» červeno-hnědá (vnější části oranžově-hnědá)
Registr lokalit:
01/08/007 Český kras - Karlík diabasová skála nedaleko obce Černohorský (1931)
01/08/011 Český kras - Velká hora silikátové vložky ve vápenci Černohorský (1942)
09/95/001 Orlické hory - Masarykova chata na svoru pod Masarykovou chatou, neurčená položka z herbáře J. Nádvorníka, leg. Bartoš, det. J. Halda -> Slovenské nár.muzeum v Bratislavě Nádvorník (10/1954, det.Halda)
09/95/007 Orlické hory - Vrchní Orlice osada 2 km severně od Bartošovic
v O. h., pomník u kostela, 560 m n. m. Halda (05/1994)
09/95/005 Orlické hory - Sedloňov kameny na hřbitově Halda (07/1994)
09/95/005 Orlické hory - Sedloňov skály pod kostelem Halda (07/1994)
09/95/006 Orlické hory - Šediviny osada 5 km západně od Deštného v O.
h., v lese na skále, 600 m n. m. Halda (07/1994)
09/95/002 Orlické hory - Orlické Záhoří kameny na hřbitově u kostela, 680 m n. m. Halda (08/1994)
09/95/003 Orlické hory - Plasnice V Dolcích, severně od obce (0,5 km), velké balvany na staré polní mezi, 680 m n. m. Halda (09/1994)
09/95/003 Orlické hory - Plasnice V Dolcích, severně od obce (0,5 km), prameniště, na kamenech Halda (09/1994)
09/95/005 Orlické hory - Sedloňov po silnici 1 km západně od návsi, 500 m
od Zlatého potoka, na skalkách u potoka, 580 m n. m. Halda (05/1995)
09/95/002 Orlické hory - Orlické Záhoří sev.konec obce Orlické Záhoří, osada Bedřichovka, německý pomník mezi stromořadím u silnice, 690 m n.m. Halda (07/1995)
09/95/004 Orlické hory - Polom na kamenech u velkého bunkru (400 m) Halda & Palice (01/1996)
09/95/004 Orlické hory - Polom kámen na okraji pole (500 m) Halda & Palice (01/1996)
09/95/007 Orlické hory - Vrchní Orlice osada 2 km severně od Bartošovic
v O.h., pomník před hřbitovem, 530 m n.m. Halda (04/1996)
09/95/013 Orlické hory - Antoniino údolí suť na břehu řeky Bělé v Antoniině údolí od křižovatky na Uhřinov až po Klečkov, na balvanu, 530 m n.m. Halda (07/1998)
03/88/002 Šumava - Turnerova chata na osluněném balvanu v otevřené suti v reliktním boru u Turnerovy chaty, cca 800-850 m n.m., re: Peksa 05/2001 Peksa (09/2000)
12/22/001 Halštrofská vrch. - PP Vysoký kámen Kostelní (u Kraslic), kvarcitový skalní výchoz 1 km Z od kostela v obci, 750-773 m n.m. Liška et al. (10/2000)
02/67/001 Českomoravská vrch. - Zadní les kameny silikátové: CHKO Třeboňsko, Hajnice v Zadním lese, les v okolí terénní stanice a bývalé pohraniční roty, alt. 480-510 m + podél Rovenské cesty na sever až pod Smírčí vrch (solitérní stromy, břehy cest a bývalá pískovna) Kocourková (04/2002)
01/08/012 Český kras - PR Voškov diabasová skála, 230 m n.m. Svoboda (2003)
01/08/013 Český kras - Karlštejn diabasový ostroh nad vodárnou již.od obce, jz.expozice, 220-230 m n.m. Svoboda (2003) 

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!