Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Bory (přirozená stanoviště borovic)
» řada: podmáčená středně bohatá (gleje)

0G podmáčený smrkový bor Piceeto-Pinetum paludosum (mesotrophicum)

Charakteristika souboru lesních typů:

     Podmáčený smrkový bor se vyskytuje v terénních pokleslinách a plochých úžlabinách s nepříznivými odtokovými poměry v obvodu jihočeského miocénu, severočeského křídového pískovce, západočeských hadců aj.. Půdy jsou písčité až jílovitopísčité, zrašelinělé (podzemní voda v hloubce 30-50 cm).

Rozlišované lesní typy:

(1) bezkolencový (Molinia arundinacea)
(3) třtinový (Calamagrostis villosa)
(9) podmáčená borová smrčina (0Gl)


Popis
Popis

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!