Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Biotopy :  
 Syntaxony :  

I. Fytocenologie
= zabývá se primárními rostlinnými společenstvy (bez vlivu člověka) a některými sekundárními společenstvy, kde se člověk určitou měrou sice podílel či stále ještě podílí, avšak záhy u nich došlo či dochází ke stabilizaci pod vlivem přirozených přírodních procesů. K popisu rostlinných společenstev používá fytocenologie strukturovanou klasifikaci s mezinárodní platností, která popisuje jednotlivé fytocenózy na základě konkrétních taxonů v dané fytocenóze se vyskytujících.

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!