Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Biotopy :  
 Fytochoriony :  

I. Areálová fytogeografie (chorologie)
= zkoumá areály, nebo jejich části, rozšíření jednotlivých taxonů. Vychází z obsáhlého souboru nalezišť (lokalit) taxonu. Porovnáváním areálů a vysvětlováním jejich vývoje nám pak lépe umožňuje detailněji poznat samotné taxony a to jak v prostoru tak i v čase nebo jiných souvislostech.

II. Historická fytogeografie
= zkoumá flórogenezi, tj. změny a vývoj flór v prostoru a čase. Zabývá se studiem evoluce květen a to jak dob historicky vzdálených, přes období z pohledu geologických ér nedávných až po období současnosti.

III. Regionální fytogeografie
= zjišťuje stupně podobnosti nebo rozdílnosti květen různých částí světa a vytváří představu o floristických oblastech a jejích podoblastech, často až do nejmenších regionálních celků.

IV. Geografie vegetace
= studuje a rozlišuje základní typy rostlinstva a jejich rozložení na planetě. V rámci tohoto pohledu na vegetaci pak zkoumá zejména podmínění, uspořádání, hlavní rysy složení, ale i další aspekty.

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!