Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Biotopy :  
 Fytochoriony :  
K4 Nízké xerofilní křoviny

K4C Nízké xerofilní křoviny, ostatní sekundární porosty

Rozšíření a charakteristika biotopu

Často jen maloplošné, nízké křovinné porosty ve výslunných polohách suchých strání, vzácněji i mezí, v mozaice se suchými trávníky či suchými bylinnými lemy. Křoviny se vyznačují dominancí Prunus fruticosa, jejím křížencem Prunus x eminens a několika druhy růží (Rosa gallica, Rosa jundzillii, Rosa spinosissima).

Výskyt biotopu v ČR je v teplých a suchých oblastech středních a severních Čech a jižní a střední Moravy.

Diagnostické druhyDominantní druhy
Cotoneaster integerrimus  Dg (0/0)
Cotoneaster melanocarpus  Dg (0/0)
Prunus fruticosa  Dg Dm (0/0)
Prunus x eminens  Dg (0/0)
Rosa gallica  Dg Dm (0/0)
Rosa jundzillii  Dg Dm (0/0)
Rosa spinosissima  Dg Dm (0/0)
Carex humilis  Dm (0/0)
Prunus fruticosa  Dg Dm (0/0)
Rosa gallica  Dg Dm (0/0)
Rosa jundzillii  Dg Dm (0/0)
Rosa spinosissima  Dg Dm (0/0)
Ostatní doprovodné druhy
Allium senescens ssp. montanum  (0/0)
Anemone sylvestris  (0/0)
Artemisia pontica  (0/0)
Asperula cynanchica  (0/0)
Aster linosyris  (0/0)
Aurinia saxatilis ssp. arduini  (0/0)
Brachypodium pinnatum  (0/0)
Bromus inermis ssp. inermis  (0/0)
Bupleurum falcatum  (0/0)
Calamagrostis epigejos  (0/0)
Cytisus nigricans  (0/0)
Dictamnus albus  (0/0)
Elytrigia intermedia  (0/0)
Euphorbia waldsteinii  (0/0)
Festuca pallens  (0/0)
Festuca rupicola  (0/0)
Geranium sanguineum  (0/0)
Hylotelephium telephium agg. (0/0)
Chamaecytisus austriacus  (0/0)
Chamaecytisus ratisbonensis  (0/0)
Juniperus communis ssp. communis  (0/0)
Lychnis viscaria  (0/0)
Peucedanum alsaticum  (0/0)
Peucedanum cervaria  (0/0)
Polygonatum odoratum  (0/0)
Polypodium vulgare s.l. (0/0)
Pseudolysimachion spicatum  (0/0)
Salvia nemorosa  (0/0)
Sedum reflexum  (0/0)
Seseli osseum  (0/0)
Sesleria caerulea  (0/0)
Teucrium chamaedrys  (0/0)
Vicia tenuifolia  (0/0)
Vincetoxicum hirundinaria  (0/0)
- mechorosty a lišejníky:

Popis k fotografii
Popis k fotografii

Rozšíření biotopu v rámci ČR.
Rozšíření biotopu v rámci ČR.
Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!