Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Biotopy :  
 Fytochoriony :  
K4 Nízké xerofilní křoviny

K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách se skalníky (Cotoneaster spp.)

Rozšíření a charakteristika biotopu

Často jen maloplošné, nízké křovinné porosty na skalních teráskách s vyslunnou polohou na bazickém i kyselém substrátu, v mozaice se suchými trávníky či suchými bylinnými lemy. Mezi keři zde dominují skalníky Cotoneaster integerrimus (na již. Moravě vzácně i Cotoneaster melanocarpus), místy i Sorbus aria s.l.. V bylinném patře jsou druhy skalní vegetace pěchavových trávníků a suchých lemů jako Allium senescens ssp. montanum, Asplenium septentrionale, Aurinia saxatilis ssp. arduini, Festuca pallens, Lychnis viscaria, Polypodium vulgare, Pseudolysimachion spicatum, Sedum reflexum, Sesseli osseum či Sesleria caerulea aj..

Biotop v ČR nalezneme v suchých a teplých oblastech středních a severních Čech, na jz. Moravě a v Pavlovských vrších.

Diagnostické druhyDominantní druhy
Cotoneaster integerrimus  Dg Dm (0/0)
Cotoneaster melanocarpus  Dg Dm (0/0)
Prunus fruticosa  Dg (0/0)
Rosa gallica  Dg (0/0)
Rosa jundzillii  Dg (0/0)
Rosa spinosissima  Dg (0/0)
Carex humilis  Dm (0/0)
Cotoneaster integerrimus  Dg Dm (0/0)
Cotoneaster melanocarpus  Dg Dm (0/0)
Ostatní doprovodné druhy
Allium senescens ssp. montanum  (0/0)
Anemone sylvestris  (0/0)
Artemisia pontica  (0/0)
Asperula cynanchica  (0/0)
Asplenium septentrionale  (0/0)
Aster linosyris  (0/0)
Aurinia saxatilis ssp. arduini  (0/0)
Berberis vulgaris  (0/0)
Brachypodium pinnatum  (0/0)
Bromus inermis ssp. inermis  (0/0)
Bupleurum falcatum  (0/0)
Calamagrostis epigejos  (0/0)
Cytisus nigricans  (0/0)
Dictamnus albus  (0/0)
Elytrigia intermedia  (0/0)
Euphorbia waldsteinii  (0/0)
Festuca pallens  (0/0)
Festuca rupicola  (0/0)
Geranium sanguineum  (0/0)
Hylotelephium telephium agg. (0/0)
Chamaecytisus austriacus  (0/0)
Chamaecytisus ratisbonensis  (0/0)
Juniperus communis ssp. communis  (0/0)
Lychnis viscaria  (0/0)
Peucedanum alsaticum  (0/0)
Peucedanum cervaria  (0/0)
Polygonatum odoratum  (0/0)
Polypodium vulgare s.l. (0/0)
Pseudolysimachion spicatum  (0/0)
Salvia nemorosa  (0/0)
Sedum reflexum  (0/0)
Seseli osseum  (0/0)
Sesleria caerulea  (0/0)
Sorbus aria s.l. (0/0)
Teucrium chamaedrys  (0/0)
Vicia tenuifolia  (0/0)
Vincetoxicum hirundinaria  (0/0)
- mechorosty a lišejníky:

Popis k fotografii
Popis k fotografii

Rozšíření biotopu v rámci ČR.
Rozšíření biotopu v rámci ČR.
Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!