Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Biotopy :  
 Fytochoriony :  
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny

Rozšíření a charakteristika biotopu

Husté, často i trnité křoviny na čerstvě vlhkých až suchých půdách, na rovinách i na svazích, vysoké od 2 do 5 metrů. Druhově pestré, někdy i velkoplošné, často liniové. Z dominant převládá Corylus avellana, Crataegus spp., Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa spp., v teplých oblastech na bazickém podkladu i Cornus mas a Prunus mahaleb. Z dalších dřevin jsou zde zastoupeny Fraxinus excelsior, Prunus avium, Pyrus pyraster či Sorbus aucuparia. Podrost bývá proměnlivý podle složení keřového a stromového patra. Neruderalizované porosty se vyznačují dvěmi odlišnými typy. Vegetace suchého a světlého okraje obsahuje druhy sousedních trávníků a lemů, naproti tomu vlhčí, stinný vnitřek porostů osídlují druhy nitrofilní a mezofylní, často i hájové (Mercurialis perennis, Stellaria holostea apod.). Bylinné patro však často odráží složení okolních lesů.

Biotop je v ČR rozšířen po celém území od nížin do podhorského stupně. Primárně se vyskytuje tam, kde dochází z nějakého důvodu k blokaci sukcese v les (skalnaté svahy, mělké vysychavé půdy apod.). Sekundárně pak často na místech vytvářených člověkem (okraje lesů, luk, meze, podél cest, hospodářsky opuštěná pole, louky, pastviny apod.).

Diagnostické druhyDominantní druhy
Acer campestre  Dg Dm (0/0)
Berberis vulgaris  Dg (0/0)
Cornus mas  Dg Dm (0/0)
Cornus sanguinea  Dg Dm (0/0)
Corylus avellana  Dg Dm (0/0)
Crataegus spp.  Dg Dm (0/0)
Euonymus europaeus  Dg (0/0)
Euonymus verrucosa  Dg (0/0)
Ligustrum vulgare  Dg Dm (0/0)
Prunus mahaleb  Dg Dm (0/0)
Prunus spinosa  Dg Dm (0/0)
Pyrus pyraster  Dg (0/0)
Rhamnus cathartica  Dg (0/0)
Rosa spp.  Dg Dm (0/0)
Rubus spp.  Dg (0/0)
Viburnum lantana  Dg (0/0)
Acer campestre  Dg Dm (0/0)
Cornus mas  Dg Dm (0/0)
Cornus sanguinea  Dg Dm (0/0)
Corylus avellana  Dg Dm (0/0)
Crataegus spp.  Dg Dm (0/0)
Fragaria moschata  Dm (0/0)
Ligustrum vulgare  Dg Dm (0/0)
Prunus mahaleb  Dg Dm (0/0)
Prunus spinosa  Dg Dm (0/0)
Rosa spp.  Dg Dm (0/0)
Ostatní doprovodné druhy
Aegopodium podagraria  (0/0)
Agrimonia eupatoria  (0/0)
Allium scorodoprasum  (0/0)
Anemone nemorosa  (0/0)
Anthericum ramosum  (0/0)
Arrhenatherum elatius  (0/0)
Asarum europaeum  (0/0)
Avenella flexuosa  (0/0)
Brachypodium pinnatum  (0/0)
Campanula rapunculoides  (0/0)
Campanula trachelium  (0/0)
Clinopodium vulgare  (0/0)
Convallaria majalis  (0/0)
Cotoneaster integerrimus  (0/0)
Cotoneaster melanocarpus  (0/0)
Cruciata laevipes  (0/0)
Elytrigia repens  (0/0)
Euphorbia cyparissias  (0/0)
Festuca rubra agg. (0/0)
Ficaria verna ssp. verna  (0/0)
Fragaria vesca  (0/0)
Fragaria viridis  (0/0)
Fraxinus excelsior  (0/0)
Gagea lutea  (0/0)
Galeobdolon luteum s.l. (0/0)
Galium album  (0/0)
Galium aparine  (0/0)
Galium odoratum  (0/0)
Genista tinctoria  (0/0)
Geranium robertianum  (0/0)
Geum urbanum  (0/0)
Hylotelephium telephium agg. (0/0)
Malus sylvestris  (0/0)
Origanum vulgare  (0/0)
Oxalis acetosella  (0/0)
Poa nemoralis  (0/0)
Poa pratensis s.l. (0/0)
Prunus avium  (0/0)
Sorbus aria s.l. (0/0)
Sorbus aucuparia  (0/0)
Sorbus domestica  (0/0)
Sorbus torminalis  (0/0)
Stellaria holostea  (0/0)
Torilis japonica  (0/0)
Trifolium medium  (0/0)
Ulmus minor  (0/0)
Urtica dioica  (0/0)
Vaccinium myrtillus  (0/0)
Veronica chamaedrys agg. (0/0)
Viburnum opulus  (0/0)
Viola hirta  (0/0)
- mechorosty a lišejníky:

Vysoké křoviny, jz. obce Česká Rybná (Fyt69a, 09/2016).
Vysoké křoviny, jz. obce Česká Rybná (Fyt69a, 09/2016).

Dřínové xerofilní křoviny, NPR Děvín (Fyt17b, 03/2017).
Dřínové xerofilní křoviny, NPR Děvín (Fyt17b, 03/2017).

Řešetlákové xerofilní křoviny, sv. Koštic (Fyt07a, 04/2017).
Řešetlákové xerofilní křoviny, sv. Koštic (Fyt07a, 04/2017).

Rozšíření biotopu v rámci ČR.
Rozšíření biotopu v rámci ČR.
Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!