Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Biotopy :  
 Fytochoriony :  
A2 Alpínská a subalpínská keříčková vegetace

A2.1 Alpínská vřesoviště

Rozšíření a charakteristika biotopu

- v nejvyšších polohách Krkonoš, Hrubého Jeseníku a Kralického Sněžníku
- porosty keříčků Calluna vulgaris, v menší míře Empetrum nigrum s.l., Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea v alpínském stupni. Z bylin pak Huperzia selago, vzácněji i Diphasiastrum alpinum, dále pak Festuca supina, Hieracium alpinum agg.. Mechové patro je bohatě zastoupeno mechy rodu Polytrichum a lišejníky rodu Alectoria, Cetraria, Cladonia či Thamnolia vermicularis.

Diagnostické druhyDominantní druhy
Agrostis rupestris  Dg (0/0)
Avenella flexuosa  Dg (0/0)
Calluna vulgaris  Dg Dm (0/0)
Carex bigelowii  Dg (0/0)
Diphasiastrum alpinum  Dg (0/0)
Empetrum nigrum s.l. Dg Dm (0/0)
Festuca supina  Dg (0/0)
Hieracium alpinum agg. Dg (0/0)
Huperzia selago  Dg (0/0)
Juncus trifidus  Dg (0/0)
Solidago virgaurea ssp. minuta  Dg (0/0)
Vaccinium myrtillus  Dg Dm (0/0)
Vaccinium vitis-idaea  Dg Dm (0/0)
Calluna vulgaris  Dg Dm (0/0)
Empetrum nigrum s.l. Dg Dm (0/0)
Vaccinium myrtillus  Dg Dm (0/0)
Vaccinium vitis-idaea  Dg Dm (0/0)
Ostatní doprovodné druhy
- mechorosty a lišejníky:
Alectoria nigricans  Dg (0/0)
Alectoria ochroleuca  Dg (0/0)
Cetraria ericetorum  Dg (0/0)
Cetraria islandica  Dg (0/0)
Cetraria muricata  Dg (0/0)
Cladonia arbuscula s.l. Dg (0/0)
Cladonia bellidiflora  Dg (0/0)
Cladonia digitata  (0/0)
Cladonia floerkeana  (0/0)
Cladonia grayi  (0/0)
Cladonia macroceras  (0/0)
Cladonia merochlorophaea  (0/0)
Cladonia pyxidata  (0/0)
Cladonia rangiferina  (0/0)
Cladonia uncialis  (0/0)
Dicranum fuscescens  Dg (0/0)
Flavocetraria cucullata  Dg (0/0)
Flavocetraria nivalis  Dg (0/0)
Polytrichum piliferum  Dg (0/0)
Racomitrium lanuginosum  Dg (0/0)
Thamnolia vermicularis  Dg (0/0)

Luční hora, vých. svah 1.500 m n.m. / Krkonoše (09/2016).
Luční hora, vých. svah 1.500 m n.m. / Krkonoše (09/2016).

Popis k fotografii
Popis k fotografii

Rozšíření biotopu v rámci ČR.
Rozšíření biotopu v rámci ČR.

A2.1

    Klima alpínského stupně bylo podrobněji popsáno v A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky. Vegetace biotopu A2.1 Alpínská vřesoviště se klimaticky i polohově biotopu A1.1 dosti podobají. Také se rozkládají na otevřených, větru často exponovaných plochách, na půdách kamenitých, mělkých, ale již i hlubších v sousedství biotopů A1.1 i A1.2. Na svém stanovišti vytváří plošně rozsáhlejší porosty nebo jen ostrůvky či mozaiky s ostatními alpínskými biotopy. Porost bývá homogenní, na rozdíl od A1.1 je však charakteristický nepříliš vzrostlými až zakrslými keříčky vřesu s příměsí brusnic, které tvoří různě rozvolněné až zapojené porosty. V zimě tyto polohy pokrývá přeci jen již větší vrstva sněhu, než-li je tomu u biotopu A1.1, neboť sníh drobné tuhé keříčky (na rozdíl od ohebných nízkých trav v A.1.1) snáze v porostu udrží. Kamenitá, svahová půda, zejména ve více exponovaných polohách, je však více vysychavá obdobně jako u biotopu A1.1. Specifickou vegetaci, v rámci biotopu, pak představují maloplošné porosty Empetrum hermaphroditum porůstající drobné skalní útvary hřebenových partií Hrubého Jeseníku.

     Více uzavřené porosty alpínských vřesovišť umožňují nakvétat prvním rostlinám již v červnu (některé trávy, brusnice). V červenci, po dosažení teplotních i slunečních maxim, pak rozkvétá maximum taxonů nacházejících se v biotopu. V srpnu toto kvetení pokračuje (již bez brusnic, kterým začínají v tuto dobu zrát plody) tak, že nejnápadnější kvetoucí dominanta biotopu, kterou je bezesporu vřes (Calluna vulgaris) nakvétá hromadně právě až v pozdním létě a kvete až do začátku podzimu, čímž dává plochám alpínských vřesovišť v té době nápadné fialovorůžové zabarvení. V září, podobně jako i u ostatních exponovaných alpínských biotopů, pod vlivem klesající teploty i slunečního svitu, kvetení postupně ustává. Pro analýzu bylo použito 11 pro biotop typických, kvetoucích taxonů.

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!