Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
 Viscum album
  Linnaeus C., 1753
  (jmelí bílé, sl: imelo biele)

Na listnatém stromě, vých. Kablaně (Fyt69a, 03/2012).
Na listnatém stromě, vých. Kablaně (Fyt69a, 03/2012).

Determinační klíč a morfologická specifikace

Rozšíření na území České republiky.
 Rozšíření na území České republiky.

 čeleď Loranthaceae - ochmetovité 
 životní forma / listová vytrvalost --- / ---
 doba kvetení LedenLedenÚnorÚnorBřezenBřezenDubenDubenKvětenKvětenČervenČervenČervenecČervenecSrpenSrpenZáříZáříŘíjenŘíjenListopadListopadProsinecProsinec
 výskyt v rámci ČR původní roztroušeně až hojně 
   - změny výskytu za poslední století Informace hojně dosti časté místy hojně
 ochrana v ČR druh není ohrožen
 výskyt ve střední Evropě CZ jmelí bílé SK imelo biele PL jemioła pospolita (biała) HU AT DE CH

     Poloparazitická rostlina rostoucí na větvích, vzácně i kmenech dřevin. Je rozšiřováno zejména prostřednictvím drozdovitých ptáků (semena prošlá trávicím traktem klíčí dříve). Klíčí pouze na světle. U nás rozlišujeme tři poddruhy. Nominátní poddruh ssp. album roste ve střední Evropě na hostitelích asi 30 rodů dřevin (Tilia, Populus, Malus, Robinia, Acer, Sorbus, Salix, Betula aj.). Většinou na soliterních dřevinách. Výskyt je roztroušený, převážně v mezofytiku a termofytiku, do oreofytika proniká jen velmi vzácně. Poddruh ssp. austriacum osídluje zejména Pinus sylvestris a některé další jehličnany. Vyskytuje se zejména v mezofytiku a vyšších polohách termofytika. Poddruh ssp. abietis najdeme pak na Abies alba. Výskyt se soustřeďuje zejména do pohraničního mezofytika.

Reference, citace:
Vít Grulich, VISCUM ALBUM subsp. ALBUM [online], BOTANY.cz: Internetový botanický magazín, c2012, Datum poslední revize 01.03.2012, 22:00 UTC, [citováno 01.03.2012] <http://botany.cz/cs/viscum-album/>

SLAVÍK B. Květena České republiky díl 5. 1.vyd. PRAHA: ACADEMIA, 1997 470 s.

KUBÁT K., HROUDA L., CHRTEK J. jun., KAPLAN Z., KIRSCHNER J. & ŠTĚPÁNEK J. [eds.] Klíč ke květeně České republiky 1.vyd. PRAHA: ACADEMIA, 2002 (dotisk 2010) 485 s.

 

 Biotopy střední Evropy podle území státu

     Česko           Slovensko           Maďarsko           Polsko           Rakousko           Německo           Švýcarsko     

Biotop:

Taxon na Slovensku není přiřazen k žádnému z biotopů.


Komentáře:

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!