Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
 Huperzia selago
  (Linnaeus) Bernhardi ex Schrank et von Martius C.F.P., 1829
  (vranec jedlový, sl: chvostník jedľovitý)

Sněžka v 1.590 m.n.m., Krkonoše (Fyt93b, 08/2011).
Sněžka v 1.590 m.n.m., Krkonoše (Fyt93b, 08/2011).

Syn.: Lycopodium selago, Lycopodium reflexum, Plananthus fastigiatus,
Plananthus recurvus, Urostachys selago


Determinační klíč a morfologická specifikace

Rozšíření na území České republiky.
 Rozšíření na území České republiky.

 čeleď Lycopodiaceae - plavuňovité 
 životní forma / listová vytrvalost bylinný chamaefyt / stálezelený
 doba zralosti výtrusů LedenLedenÚnorÚnorBřezenBřezenDubenDubenKvětenKvětenČervenČervenČervenecČervenecSrpenSrpenZáříZáříŘíjenŘíjenListopadListopadProsinecProsinec
 výskyt v rámci ČR původní v horských oblastech 
   - změny výskytu za poslední století Informace dosud nestanovený stav dosud nestanovený stav dosud nestanovený stav
 ochrana v ČR C3 ohrožený (VU)
 výskyt ve střední Evropě CZ vranec jedlový SK chvostník jedľovitý PL wroniec widlasty HU AT Tannenbärlapp DE Tannenbärlapp CH Tannenbärlapp

     Celosvětově osídlil severní, nekontinentální část Eurasie a severní oblasti Severní Ameriky, k jihu pak proniká prostřednictvím pohoří. Tato plavuň osídluje u nás roztroušeně vlhké, stinné jehličnaté i bukové horské lesy, včetně oblastí s kosodřevinou i hřebeny, okraje sutí a alpínské hole našich hor v montánním až subalpínském stupni, kde jsou půdy vlhké, humózní až rašelinné, kyselé. Do nižších poloh proniká jen vzácně hlubokými, zastíněnými údolími (inverzní vlhké a stinné polohy typu roklí) či do oblastí kvádrových pískovců. V pohraničních horách Čech (Šumava, Krušné hory, Krkonoše) je hojnější, v nižších polohách se vyskytuje jen velmi vzácně. Na Moravě nejčastěji v horách na severu (Jeseníky) a severovýchodě (Beskydy), jinde jen ojedinělé lokality. Na Slovensku zejména ve vyšších polohách Karpat (Tatry, nejvyšší výskyt v 2.628 m n.m.).

Reference, citace:
Ladislav Hoskovec, HUPERZIA SELAGO [online], BOTANY.cz: Internetový botanický magazín, c2012, Datum poslední revize 07.06.2018, 15:00 CET, [citováno 04.06.2012] <http://botany.cz/cs/huperzia-selago/>

HEJNÝ S., SLAVÍK B. Květena České republiky díl 1. 2.vyd. PRAHA: ACADEMIA, 1997 190 s.

KUBÁT K., HROUDA L., CHRTEK J. jun., KAPLAN Z., KIRSCHNER J. & ŠTĚPÁNEK J. [eds.] Klíč ke květeně České republiky 1.vyd. PRAHA: ACADEMIA, 2002 (dotisk 2010) 73 s.

Plant Diversity Analysis and Synthesis Centre. Botanická fotogalerie. Biological Library. Nálezová databáze ochrany přírody. 
 

 Biotopy střední Evropy podle území státu

     Česko           Slovensko           Maďarsko           Polsko           Rakousko           Německo           Švýcarsko     

Biotop:

A1.1Huperzia selago  patří mezi diagnostické taxony v biotopu.
A2.1Huperzia selago  patří mezi diagnostické taxony v biotopu.
A6AHuperzia selago  patří mezi diagnostické taxony v biotopu.
A7Huperzia selago  se může vyskytovat v biotopu.
L5.4Huperzia selago  se může vyskytovat v biotopu.
L9.1Huperzia selago  se může vyskytovat v biotopu.
L9.2AHuperzia selago  se může vyskytovat v biotopu.


Komentáře:

14-09-2015 Nekvinda: Na Pyrenejském poloostrově osídluje mírné až chladné oblasti, zejména pak mechem porostlé zastíněné skalní římsy a praskliny na křemičitém či odvápněném podkladu v nadmořských výškách 650 až 2.700 m n.m.. Byl zaznamenám i epifytický výskyt. Byl zjištěn v pyrenejsko-kantábrijském, Iberském i Centrálním horském systému, jmenovitě pak ve státě Andora a španělských provinciích Vizcaya, Burgos, Gerona, Huesca, Lérida, León, La Rioja, Lugo, Navarra, Asturias, Palencia, Cantabria, Segovia, Soria, Guipúzcoa, Álava a Zaragoza.

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!