Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
 Galanthus nivalis
  Linnaeus C., 1753
  (sněženka podsněžník, sl: snežienka jarná)

NPR Děvín, Pálava (Fyt17b, 03/2012).
NPR Děvín, Pálava (Fyt17b, 03/2012).

Determinační klíč a morfologická specifikace

Rozšíření na území České republiky.
 Rozšíření na území České republiky.

 čeleď Amaryllidaceae - amarylkovité 
 životní forma / listová vytrvalost --- / ---
 doba kvetení LedenLedenÚnorÚnorBřezenBřezenDubenDubenKvětenKvětenČervenČervenČervenecČervenecSrpenSrpenZáříZáříŘíjenŘíjenListopadListopadProsinecProsinec
 výskyt v rámci ČR původní roztroušeně 
   - změny výskytu za poslední století Informace porůznu na vhodných lokalitách roztroušeně, místy vyhubena velmi roztroušeně
 ochrana v ČR C3 ohrožený (VU)
 výskyt ve střední Evropě CZ sněženka podsněžník SK snežienka jarná PL śnieżyczka przebiśnieg HU AT DE CH

     Vytrvalá bylina (cibulovina), osídlující lužní lesy, ale i smíšené a roklinové lesy, dubohabřiny, bučiny a v nížinách i vlhké louky. Na vhodných lokalitách vytváří rozsáhlé pospolité porosty. Často byla přenášena do zahrad, dnes pěstována v kultivarech, odkud opětovně zplaňuje. Má ráda vlhké hluboké hlinité půdy s humusem, často vápnité ovlivněné spodní vodou. U nás rozšířena roztroušeně podél vodních toků. Vyskytuje se od planárního do submontánního stupně, vzácně proniká i do stupně montánního. Mnoho lokalit v nižších polohách vlivem lidské činnosti zaniklo.

Reference, citace:
Petr Krása, GALANTHUS NIVALIS [online], BOTANY.cz: Internetový botanický magazín, c2012, Datum poslední revize 26.02.2012, 11:30 UTC, [citováno 26.02.2012] <http://botany.cz/cs/galanthus-nivalis/>

ŠTĚPÁNKOVÁ J. a kol. Květena České republiky díl 8. 1.vyd. PRAHA: ACADEMIA, 2010 684 s.

KUBÁT K., HROUDA L., CHRTEK J. jun., KAPLAN Z., KIRSCHNER J. & ŠTĚPÁNEK J. [eds.] Klíč ke květeně České republiky 1.vyd. PRAHA: ACADEMIA, 2002 (dotisk 2010) 758 s.

 

 Biotopy střední Evropy podle území státu

     Česko           Slovensko           Maďarsko           Polsko           Rakousko           Německo           Švýcarsko     

Biotop:

L2.3Galanthus nivalis  patří mezi diagnostické taxony v biotopu.
L3.4Galanthus nivalis  se může vyskytovat v biotopu.


Komentáře:

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!