Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
 Diphasiastrum alpinum
  (Linnaeus) Holub J., 1975
  (plavuník alpínský, sl: plavúnik alpínsky)

Popis k fotografii
Popis k fotografii

Syn.: Lycopodium alpinum, Lycopodium cupressifolium, Stachygynandrum alpinum, Lycopodium alpinum ssp. eualpinum, Diphasium alpinum, Lycopodium alpinum ssp. cupressifolium, Diphasium alpinum ssp. cupressifolium

Determinační klíč a morfologická specifikace

Rozšíření na území České republiky.
 Rozšíření na území České republiky.

 čeleď Lycopodiaceae - plavuňovité 
 životní forma / listová vytrvalost bylinný chamaefyt / stálezelený
 doba zralosti výtrusů LedenLedenÚnorÚnorBřezenBřezenDubenDubenKvětenKvětenČervenČervenČervenecČervenecSrpenSrpenZáříZáříŘíjenŘíjenListopadListopadProsinecProsinec
 výskyt v rámci ČR původní v oreofytiku 
   - změny výskytu za poslední století Informace dosud nestanovený stav dosud nestanovený stav dosud nestanovený stav
 ochrana v ČR C3 ohrožený (VU)
 výskyt ve střední Evropě CZ plavuník alpínský SK plavúnik alpínsky PL widlicz alpejski HU AT Alpen-Flachbärlapp DE Alpen-Flachbärlapp CH Alpen-Flachbärlapp

     Tento druh plavuníku, pod tehdy užívaným názvem plavuň horská, pozorovali v nadmořských výškách 1.500 - 2.000 m n.m., na travnatých hřbetech hor, na holích i ve vřesovištích či v suchých horských lesích, avšak zpravidla na křemitých, nevápenatých půdách Šumavy, Krušných hor, Krkonoš, Jeseníků a pohoří karpatské soustavy na Slovensku, naši botanikové již před více než sto lety. V ČR je jeho výskyt soustředěn na acidofilní subalpínské smilkové louky montánního až subalpínského stupně oreofytika, do mezofytika ani termofytika neproniká. Nejnižší floristický nález pochází ze Žákovy hory (Žďárské vrchy) - 800 m n.m., nejvýše pak byl zaznamenán na Sněžce (Krkonoše) - 1.550 m n.m.. Výskyt, pod vlivem velmi specifických poloh horských stanovišť, která u nás nikde nejsou plošně příliš rozsáhlá, byl vždy v ČR spíše vzácný, přesto oproti ostatním zástupcům skupiny jde o jeden z běžnějších druhů našich plavuníků. Celosvětově je jeho areál rozšíření obrovský, osídluje severní oblasti Evropy, Ameriky i Asie, navíc pak proniká místy v závislosti na horských oblastech i hluboko na jih.

Reference, citace:
Tomáš Mrázek, DIPHASIASTRUM ALPINUM [online], BOTANY.cz: Internetový botanický magazín, c2012, Datum poslední revize 08.06.2018, 07:30 CET, [citováno 04.06.2012] <http://botany.cz/cs/diphasiastrum-alpinum/>

HEJNÝ S., SLAVÍK B. Květena České republiky díl 1. 2.vyd. PRAHA: ACADEMIA, 1997 199 s.

KUBÁT K., HROUDA L., CHRTEK J. jun., KAPLAN Z., KIRSCHNER J. & ŠTĚPÁNEK J. [eds.] Klíč ke květeně České republiky 1.vyd. PRAHA: ACADEMIA, 2002 (dotisk 2010) 74 s.

Plant Diversity Analysis and Synthesis Centre. Botanická fotogalerie. Biological Library. Nálezová databáze ochrany přírody. 
 

 Biotopy střední Evropy podle území státu

     Česko           Slovensko           Maďarsko           Polsko           Rakousko           Německo           Švýcarsko     

Biotop:

A1.1Diphasiastrum alpinum  patří mezi diagnostické taxony v biotopu.
A2.1Diphasiastrum alpinum  patří mezi diagnostické taxony v biotopu.


Komentáře:

14-09-2015 Nekvinda: Na Pyrenejském poloostrově osídluje vřesoviště a křovinaté porosty (matorral) v mírné až chladné zóně, na spíše suchém, křemičitém podkladu v nadmořských výškách 1.100 až 2.700 m n.m. pyrenejsko-kantábrijského horského systému. Zaznamenán byl ve státě Andora, ve Španělsku pak v provinciích Vizcaya, Huesca, Lérida, León, Navarra, Asturias a Álava.

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!