Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
 Asplenium septentrionale
  (Linnaeus) Hoffmann G.F., 1796
  (sleziník severní, sl: slezinník severný)

PR Tiché údolí, Suchdol (Fyt09, 08/2011).
PR Tiché údolí, Suchdol (Fyt09, 08/2011).

Determinační klíč a morfologická specifikace

 čeleď Aspleniaceae - sleziníkovité 
 životní forma / listová vytrvalost hemikryptofyt / v zimě nezelený
 doba zralosti výtrusů LedenLedenÚnorÚnorBřezenBřezenDubenDubenKvětenKvětenČervenČervenČervenecČervenecSrpenSrpenZáříZáříŘíjenŘíjenListopadListopadProsinecProsinec
 výskyt v rámci ČR původní hojnější druh 
   - změny výskytu za poslední století Informace dosud nestanovený stav dosud nestanovený stav dosud nestanovený stav
 ochrana v ČR není nutná
 » EIH světla Ellenberg et al. (2001)  8 - osvit (r.B. více než 40%)
 » EIH teploty Ellenberg et al. (2001) x - indiferentní
 » EIH kontinentality Ellenberg et al. (2001)Berg (2017) 4 - suboceanické
 » EIH vlhkosti Ellenberg et al. (2001) 3 - ---
 » EIH půdní reakce Ellenberg et al. (2001) 2 - ---
 » EIH živin Ellenberg et al. (2001) 2 - ---
 » EIH salinity Ellenberg et al. (2001) 0 - na nezasolených biotopech
 výskyt ve střední Evropě CZ sleziník severní SK slezinník severný PL zanokcica północna HU Északi fodorka AT Nordischer Streifenfarn DE Nordischer Streifenfarn CH Nordischer Streifenfarn

     Roste dosti hojně na skalách, v sutích, ve štěrbinách zdí, na substrátech různého složení od nížin do hor.

Reference, citace:
Ladislav Kovář, ASPLENIUM SEPTENTRIONALE [online], BOTANY.cz: Internetový botanický magazín, c2012, Datum poslední revize 26.11.2012, 21:30 UTC, [citováno 26.11.2012] <http://botany.cz/cs/asplenium-septentrionale/>

HEJNÝ S., SLAVÍK B. Květena České republiky díl 1. 2.vyd. PRAHA: ACADEMIA, 1997 248 s.

 

 Biotopy střední Evropy podle území státu

     Česko           Slovensko           Maďarsko           Polsko           Rakousko           Německo           Švýcarsko     

Biotop:

K4AAsplenium septentrionale  se může vyskytovat v biotopu.
L8.1BAsplenium septentrionale  se může vyskytovat v biotopu.
S1.2Asplenium septentrionale  patří mezi diagnostické taxony v biotopu.
T3.1Asplenium septentrionale  patří mezi diagnostické taxony v biotopu.


Komentáře:

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!