Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
abaxiální (lat.: abaxialis)
angl.: abaxial

= někdy také pod názvem spodní, od osy odvrácený (odosní, mimoosový, směřující vně od osy, vzdálenější), nacházející se mimo stanovenou osu. U rostlin hlavní osu často tvoří jejich stonek. K tomu pak vztahujeme postavení ostatních rostlinných orgánů nebo si můžeme stanovit další osy. Za abaxiální pak považujeme vše co směřuje vně od těchto os. Například u listu za abaxiální považujeme jeho spodní, rubovou stranu, u květu odvrácenou stranu tedy tu, která směřuje vně květu apod.. Opakem termínu abaxiální je pak termín adaxiální.

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!