Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Přesýchavé dubové lesy na bazických horninách
» 1. dubový vegetační stupeň

131 Extrémní porosty jilmu U
slovensky: Extrémne porasty bresta

Charakteristika souboru lesních typů:

     Extrémní porosty jilmu se vyskytují v alúviích nížin, ze kterých pronikají do okolních pahorkatin. Tento typ lužního lesa patří mezi nejssušší v rámci skupiny Ulmeto-Fraxinetum. Osídluje zasolené půdy nížinných alúvií, vápnitých písků a spraší. Půdy jsou bohaté na vápník v uhličitanové formě. Vzlýnavost spodní vody je zde nízká, proto vrchní horizonty půdy přesychají.

Rozlišované lesní typy:

Ulmetum
0961 Vápnité brestové porasty
0962 Extrémne porasty na riečnych niváchPopis

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!