Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Suťové porosty s cennými listnáči
» 1. dubový vegetační stupeň

117 Suťové habrové javořiny CAc n
slovensky: Sutinové hrabové javoriny

Charakteristika souboru lesních typů:

     Suťové habrové javořiny nalézají své optimum ve výšce 300-400 m n.m.. Nacházejí se v 1. i 2.vegetačním stupni, proto se dělí na nižší a vyšší. Porůstají spíše malé až menší plochy na okrajích pohoří (bazální delúvia, sutě hřebenů a svahů, v okolí bradel, skalních zlomů apod.) v teplých územích. Horninové podloží bývá různého složení z minerálně bohatých hornin (andezit, andezitové aglomeráty, vápenec, dolomit, vápnité pískovce, slepence, bohatší ruly apod.).

Rozlišované lesní typy:

Carpineto – Aceretum
1501 Zádušníková hrabová javorina nst
1502 Cesnačková hrabová javorina nstPopis

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!