Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Buko-dubový lesní vegetační stupeň
» řada: živná normální (bohatá)

2B bohatá buková doubrava Fageto-Quercetum trophicum

Charakteristika souboru lesních typů:

     Rozšířena při okrajích úvalů a v karpatských pahorkatinách souvisle na plošinách i svazích, ve vyšších polohách pouze slunné svahy a hřbety. Půda je v létě relativně vysychavá, středně hluboká až hluboká.

Rozlišované lesní typy:

(1) lipnicový (Poa nemoralis)
(2) strdivkový (Melica nutans resp. + Melica uniflora)
(3) mařinkový (Galium odoratum)
(4) válečkový (Brachypodium sylvaticum)
(5) s ostřicí chlupatou (Carex pilosa) (přechod k 2H na spraších)
(6) javorový (na přechodu k 2A)
(7) lipnicový s mařinkou (Poa nemoralis + Galium odoratum) (přechod k 2C)
(9) svahový (na prudkých až srázných svazích)


Popis
Popis

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!