Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Bory (přirozená stanoviště borovic)
» řada: rašelinná

0R rašelinný bor Pinetum turfosum

Charakteristika souboru lesních typů:

     Rašelinný bor se vyskytuje na plošinách a v plochých úžlabinách (bývalé vodní toky) se špatnými odtokovými poměry v pánvích (jihočeské) i vrchovinách. Půda je mesická organozem s mocností od 0,5 do 8 metrů, podzemní voda bývá 10-40 cm pod povrchem.

Rozlišované lesní typy:

(1) smrkový borůvkový (Vaccinium myrtillus)
(2) smrkový rojovníkový (Ledum palustre)
(3) smrkový rašeliníkový (Sphagnum spp.)
Podle posledního návrhu se typy 0R1 až 0R3 označují souhrnně jako 0Rt
(5) blatkový borůvkový (Vaccinium myrtlillus)
(6) blatkový rojovníkový (Ledum palustre)
(9) nově jako 0Rz - borová březina (Pineto-Betuletum) - suchopýrová


Popis
Popis

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!