Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Bory (přirozená stanoviště borovic)
» řada: oglejená chudá (oglejený podzol)

0Q chudý jedlodubový bor Pinetum quercino-abietinum variohumidum oligotrophicum

Charakteristika souboru lesních typů:

     Chudý jedlodubový bor je nejchudší bor s jedlí, vyskytuje se na chudém podloží permokarbonu a terciéru na zvlněných plošinách a mírných vyvýšeninách. Půdy jsou střídavě vlhké, jílovitopísčité až písčitojílovité, kaolinické.

Rozlišované lesní typy:

(1) borůvkový (Vaccinium myrtillus)
(3) bezkolencový (Molinia arundinacea)
(5) chudý jedlový bor - souborný typ


Popis
Popis

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!