Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Dubový lesní vegetační stupeň
» řada: živná vysýchavá (citlivá)

1C suchá habrová doubrava Carpineto-Quercetum subxerothermicum

Charakteristika souboru lesních typů:

     Suchá habrová doubrava se vyskytuje v horních částech slunných svahů a suchých hřbítků, v nížině i pahorkatině na středně bohatém i bohatém podloží s převahou teplomilných a středně náročných druhů fytocenózy. Půdy jsou často kamenité, středně hluboké, většinou ne zcela vyvinuté.

Rozlišované lesní typy:

(1) bikový (Luzula luzuloides) (ochuzená)
(2) lipnicový (Poa nemoralis)
(3) s válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum)
(4) bazický


Suchá habrová doubrava, sev. Koštice (1C3, Fyt07a, 07/2017).
Suchá habrová doubrava, sev. Koštice (1C3, Fyt07a, 07/2017).

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!