Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
Dubo-bukový lesní vegetační stupeň
» řada: obohacená humusem kamenitá (acerózní)

3A lipodubová bučina Tilii-Querceto-Fagetum acerosum lapidosum

Charakteristika souboru lesních typů:

     Vyskytuje se na vypuklých i výrazných svazích a plochých hřebenech v pahorkatinách ve výšce 300-500 m n.m. (na vápenci až do 600 m n.m.). Půdy jsou vyvinuté, ale často silně kamenité, svrchu mohou mírně vysychat. Přirozenou skladbu tvoří buk, lípa, dub zimní, javor mléč a jedle, místně se v porostech objevuje habr, jilm, borovice či vzácněji jeřáb břek nebo tis.

Rozlišované lesní typy:
Potoční údolí, Předhradí (3A1, Fyt69a, 05/2018).
Potoční údolí, Předhradí (3A1, Fyt69a, 05/2018).

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!