Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Biotopy :  
 Fytochoriony :  
Al Alpínská vegetace

Al1a Alpínské trávníky na silikátovém podloží, svaz Juncion trifidi
slovensky: Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade, zväz Juncion trifidi

Rozšíření a charakteristika biotopu

    Travnatá až travinno-bylinná, pouze dvojvrstvá, klimaxová rostlinná společenstva, vyskytující se v nejvyšších slovenských pohořích od subalpínského po subnivální vegetační stupeň na silikátovém podloží. Biotop nalezneme na horských hřebenech, skalnatých žebrech ve strmých vrcholových partiích. Tyto polohy jsou celoročně vystaveny vlivu silných větrů, které způsobují odvátí sněhové pokrývky v zimním období, což vede k silnému promrzání takto odkrytých půd. V ČR, v mnohem menším rozsahu výskytu, tomuto biotopu odpovídá biotop A1.1. Extrémní klimatické podmínky těchto míst, mají za následek jen nízkou rostlinnou biodiverzitu (18-22 druhů). Vegetace je zde chionofóbní (= toleruje nízkou vrstvu sněhu a přežívá velké teplotní extrémy), heliofilní (= vegetace na plně osluněných/ničím nestíněných místech), xerofilní až mezofilní (= toleruje větší míru sucha) a extrémně acidofilní (= rostoucí na kyselých půdách). Půdy tohoto biotopu jsou na živiny velmi chudé (oligotrofní), silně kamenité a jen mělké. Biotop se na Slovensku vyskytuje v nejvyšších pohořích, velkoplošně ve Vysokých, Západních a Nízkých Tatrách, vzácně pak v Belianských Tatrách, v masivech Babí hory a Pilska, fragmenty pak lze nalézt i v Krivánské Malé Fatře.

Diagnostické druhyDominantní druhy
Agrostis rupestris ssp. pyrenaica C Dg Dm (0/0)
Avenula versicolor C Dg (0/0)
Campanula alpina C Dg (0/0)
Festuca supina C Dg Dm (0/0)
Hieracium alpinum C Dg (0/0)
Juncus trifidus C Dg Dm (0/0)
Oreochloa disticha C Dg Dm (0/0)
Senecio incanus ssp. carniolicus  Dg (0/0)
Agrostis rupestris ssp. pyrenaica C Dg Dm (0/0)
Carex sempervirens ssp. silicicola C Dm (0/0)
Festuca supina C Dg Dm (0/0)
Juncus trifidus C Dg Dm (0/0)
Oreochloa disticha C Dg Dm (0/0)
Ostatní doprovodné druhy
Avenella flexuosa  (0/0)
Carex bigelowii  (0/0)
Homogyne alpina  (0/0)
Ligusticum mutellina  (0/0)
Luzula alpinopilosa ssp. obscura  (0/0)
Salix herbacea  (0/0)
Senecio abrotanifolius ssp. carpaticus  (0/0)
Vaccinium myrtillus  (0/0)
Vaccinium vitis-idaea  (0/0)
- mechorosty a lišejníky:
Alectoria ochroleuca  (0/0)
Cetraria islandica C Dg Dm (0/0)
Cladonia arbuscula C (0/0)
Cladonia coccifera C (0/0)
Cladonia gracilis agg. C (0/0)
Cladonia rangiferina C (0/0)
Polytrichum alpinum C (0/0)
Polytrichum piliferum  (0/0)
Thamnolia vermicularis  (0/0)

Popis k fotografii
Popis k fotografii

Rozšíření biotopu v rámci SR.
Rozšíření biotopu v rámci SR.
Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!