Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Biotopy :  
 Fytochoriony :  
A3 Sněhová vyležiska

Rozšíření a charakteristika biotopu

    Často jen úzce geomorfologicky vymezená menší až drobná území v alpínském až subalpínském pásmu, která jsou charakteristická tím, že se na nich po velmi dlouhou dobu v roce (i více než 1/2 roku) kumuluje silná sněhová pokrývka. K dlouhodobé trvanlivosti sněhové pokrývky na tomto biotopu přispívá jednak tvar reliéfu (skalní zářezy, žlaby, obvody karových stěn) a samozřejmě také vliv klimatu (srážkově bohatší strany hor, nižší exponovanost, zastínění apod.). V relativně nízkých horách ČR nalezneme tento typ biotopu pouze v našich nejvyšších horách, tedy v Krkonoších (oblast Úpské jámy, Jeleního dolu, Modrého dolu, v drobných fragmentech pak i na jiných místech) a v Hrubém Jeseníku (Velká kotlina).

     Floristicky jde u nás o nevyhraněnou, druhově chudou, často rozvolněnou vysokohorskou vegetaci. V porostech dominují nízké druhy trav (do 20 cm výšky), zejména pak druhy Nardus stricta, Deschampsia cespitosa, Molinia caerulea, Anthoxanthum alpinum, Avenella flexuosa, vzácněji i Agrostis rupestris. Z dalších se tu vyskytují i byliny jako Gnaphalium supinum, Primula minima, keříčky Salix herbacea či zástupce šáchorovitých Trichophorum cespitosum. Od okolních, často i druhově podobných porostů, se tento biotop odlišuje výrazným fenologickým posunem (k metání trav dochází až v druhé polovině srpna, tedy výrazně později než na obdobných biotopech, které však natolik neovlivnil dlouho ležící sníh). Mechové patro bývá přítomné, mnohdy však jen na úrovni iniciální, pod vlivem erozních účinků sněhu. Z mechů se vyskytují Oligotrichum hercynium, Pohlia nutans či Polytrichastrum sexangulare.

Diagnostické druhyDominantní druhy
Agrostis rupestris  Dg (0/0)
Gnaphalium supinum  Dg (0/0)
Nardus stricta  Dg Dm (0/0)
Primula minima  Dg (0/0)
Salix herbacea  Dg (0/0)
Trichophorum cespitosum  Dg (0/0)
Avenella flexuosa  Dm (0/0)
Nardus stricta  Dg Dm (0/0)
Ostatní doprovodné druhy
Anthoxanthum alpinum  (0/0)
Deschampsia cespitosa  (0/0)
Molinia caerulea s.l. (0/0)
- mechorosty a lišejníky:
Anthelia juratzkana  (0/0)
Oligotrichum hercynicum  (0/0)
Polytrichastrum sexangulare  (0/0)

Lavinový svah Studniční hory, Krkonoše (Fyt93b, 05/2017).
Lavinový svah Studniční hory, Krkonoše (Fyt93b, 05/2017).

Žlaby a stěny karu Úpská jáma, Krkonoše (Fyt93b, 05/2017).
Žlaby a stěny karu Úpská jáma, Krkonoše (Fyt93b, 05/2017).

Rozšíření biotopu v rámci ČR.
Rozšíření biotopu v rámci ČR.

A3

Mapa

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!