Jovibarba globifera ssp. globiferaBotanika střední Evropy.Cestou na Hazmburk
 Lokality netřeskovce :  
 Fytochoriony :  
OtradovStránkování: První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana (1/9)

Katastr obce Otradov       Katastr obce Otradov se nachází na východní hranici východního Hlinecka a zároveň sousedí se západní hranicí východního Skutečska, tedy rozkládá se přímo uprostřed mezi těmito dvěmi širšími celky. Rozloha katastru činí 5,54 km2. Poloha katastru obce je výjimečná i z pohledu geobotanického, neboť leží přímo na rozhraní dvou odlišných pásem. Jižní část (vyšší nadmořské výšky) leží v pásu bikových bučin, severní (nižší nadmořské výšky) pak spadá do pásu acidofilních doubrav. Z pohledu fytogeografického největší část území spadá do Železných hor (Fyt69), z toho přibližně polovina území do podjednotky Železnohorského podhůří (Fyt69a) a polovina do Sečské vrchoviny (Fyt69b). Jihovýchodní cíp katastru pak patří pod Českomoravskou vrchovinu (Fyt67).

     Z pohledu rozložení současné vegetace můžeme katastr rozdělit do 4 odlišných částí. První oblastí je samotná obec Otradov, původně přípotoční údolní luhy na březích Krounky zde nahradila vesnická výstavba se zahradami, dnes již převážně kulturního a estetického významu. Na severozápadním svahu nad obcí se uchoval lesní porost, nazývaný "stráň", který je hospodářsky využíván, přesto se i tu zachovaly některé partie, kde jsou i dnes letité stromy (buky). Některé letité stromy (javory, olše, lípy, topoly) lze nalézt i solitérně roztroušené po obci. Druhou oblastí je nižší vlhká k severu skloněná plošina nazývaná podle zdejšího lesa Hesiny. Tuto část dnes pokrývají pole, louky a smíšené lesy. Celá oblast Hesin je odvodňována do potoka Žejbro, který protéká západně od katastru. Třetí oblast najdeme v okolí lesa zvaného Kablaně. Samotné Kablaně tvoří inverzní hluboké potoční údolí Krounky a její přítoky, porostlé lesem. Do katastru však patří pouze jeho západní svah a porosty lesa, luk a polí nad samotnou hranou údolí. Z botanického hlediska je to oblast zajímavá, neboť se tu střetávají prvky stinného údolí s prvky prosvětlených a teplých hájů nad údolím. Čtvrtou oblastí jsou pak světlé lesy, teplé stráně, louky a pole u lesa Vrchy. Tato oblast representuje teplejší a suchomilnější flóru. Významné zde jsou však i dlouhé přípotoční luhy a nivy místních potoků směřujících do potoka Krounky. Pro území katastru bylo dosud zaznamenáno na 353 taxonů cévnatých rostlin.

Katastr obce OtradovKatastr obce OtradovKatastr obce OtradovKatastr obce OtradovKatastr obce Otradov

A: Tekoucí i stojaté vody a jejich blízké pobřeží

Salix viminalis
Salix viminalis

otradovotradovotradovotradovotradov
otradovotradovotradovotradovotradov
otradovotradovotradovotradovotradov
otradovotradovotradovotradovotradov
otradovotradovotradovotradovotradov
otradovotradovotradovotradovotradov
otradovotradovotradovotradovotradov
otradovotradovotradovotradovotradov
otradovotradovotradovotradovotradov
otradovotradovotradovotradovotradov
otradovotradovotradovotradovotradov
otradovotradovotradovotradovotradov
otradovotradovotradovotradovotradov

Pokračování článku na dalších stranách:
 První strana Předchozí strana Následující strana Poslední strana

Valid HTML 4.01 Transitional


© ROOT, 2011 - 2018

Ověřit CSS!